Michał Dobrzyński - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

Lista recenzowanych prac

 • Analiza przydatności wybranych systemów pomiarowych oraz badanie zdolności procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Wpływ twardości materiału toczonego na wybrane parametry chropowatości powierzchni

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Studium możliwości usprawnienia działania maszyn w systemie gniazdowym określonego przedsiębiorstwa z zastosowaniem narzędzi typu LEAN oszczędnej produkcji

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Analiza technologii przedmiotów o powierzchniach swobodnych z wykorzystaniem technik programowania parametrycznego

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Metody regeneracji samochodowych tarcz hamulcowych

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Analiza możliwości modernizacji urządzenia po wystąpieniu awarii

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Wykorzystanie wybranych narzędzi statystycznej kontroli do analizy wybranego procesu produkcyjnego

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Nadzorowanie procesu pomiaru dla części typu tarcza hamulcowa z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Analiza procesu produkcji przedmiotu ze stali nierdzewnej

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2016

 • Poprawa wydajności wybranego stanowiska pracy przy użyciu narzędzi Lean Production w firmie Federal Mogul

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdanska - 2016

 • Analiza zużycia narzędzi skrawających w wybranym procesie obróbkowym

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdanska - 2015

 • Obróbka frezowaniem jako alternatywna technologia obróbki otworów

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2015

 • Programowanie obrabiarek CNC z wykorzystaniem narzędzi i środków e-learningu

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2015

 • Wpływ materiału ostrza i parametrów skrawania na dokładność obróbki toczeniem na twardo

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2014

 • Techniczne przygotowanie produkcji w zautomatyzowanej produkcji

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdanska - 2013

 • Opracowanie procesu technologicznego montażu i kontroli prostego podajnika taśmowego przedmiotów w układzie produkcji rozproszonej jego elementów

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdanska - 2013

 • Próba wyznaczania kąta ścinania i wybranych stałych materiału obrabianego na podstawie wartości właściwych powierzchniowych oporów skrawania

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2013

 • Analiza przezbrojeń zautomatyzowanych środków produkcji

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2013

 • Analiza wpływu czynników na proces obróbki wykończeniowej toczeniem materiałów w stanie utwardzonym

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdanska - 2012

 • Projekt wariantowej technologii koła zębatego przekładni samochodowej

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2012

 • Charakteryzowanie nierówności powierzchni o składowych nieokresowych dla powierzchni płaskich szlifowanych

  Praca magisterska

  - Wydział Mechaniczny Politechnika Gdańska - 2012

wyświetlono 1161 razy