Michał Lech - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • Student Design Competition Graduate Category Gold Award for the "Gesture-controlled Sound Mixing System"

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: Audio Engineering Society - 2013

 • Nominacja do Złotego Medalu targów MTP Innowacje - Technologie - Maszyny Polska 2011 za system "WiTab - Wirtualna Tablica"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Międzynarodowe Targi Poznańskie - 2011

 • Współautorska Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Międzynarodowe Osiągnięcia Wynalazcze za projekt pod nazwą "System Sterowania Komputerem za Pomocą Gestów"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2010

 • Współautorska Nagroda Ministra za osiągnięcia naukowo-konstrukcyjne polegające na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji technologii nowego rodzaju interfejsów multimodalnych

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 2010

 • Gold medal with mention at Brussels Eureka for the innovation “Gesture-based Computer Control System”

  Nagrody i wyróżnienia zagraniczne

  Przyznane przez: The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation - 2009

 • III miejsce w konkursie im. M. Kwieka dla młodych pracowników nauki za pracę pt.: „System korekcji zafałszowań w śpiewie do zastosowań w aplikacjach query-by-humming” wygłoszoną na konferencji OSA

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za zastosowanie praktyczne

  Przyznane przez: Polskie Towarzystwo Akustyczne - 2008

wyświetlono 1968 razy