Michał Wasilczuk - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Michał Wasilczuk, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1986), a obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym PG i kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów od początku swojej działalności naukowej zajmuje się hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi oraz, szerzej inżynierią łożyskowania, w ramach zespołu naukowego stworzonego przez doc. Olgierda Olszewskiego.

Od kilkunastu lat zespół specjalizuje się w wielkogabarytowych łożyskach wzdłużnych  hydrozespołów elektrowni wodnych podejmując prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania doświadczalne i teoretyczne, prace eksperckie, a także projektowanie łożysk do modernizowanych elektrowni wodnych. Ostatnio podjęto tematykę podnoszenia trwałości łożysk tocznych w przekładniach turbin wiatrowych. Obecnie zespół pod kierunkiem autora stale współpracuje z krajową energetyką , a także światowymi koncernami, producentami łożysk oraz hydrozespołów, te doświadczenia zebrane w monografii. Znalazły także uznanie za granicą - prof. Wasilczuk został zaproszony do stworzenia hasła dotyczącego wielkogabarytowych łożysk wzdłużnych w wydanej w 2013 roku przez Wydawnictwo Springer Encyklopedii Tribologii.

wyświetlono 2858 razy