Michał Wasilczuk - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Kierownik zespołu)

 • Zespół Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów

  * Badania własności smarów i cieczy technicznych * Badania tarcia i zużycia elementów maszyn - dobór materiałów na współpracu-jące elementy, dobór środków smarowych, dobór alternatywnych materiałów umożliwiających pracę bez smarowania lub przy smarowaniu wodą * Badania diagnostyczne maszyn i urządzeń, badania trwałości i niezawodności * Projektowanie i optymalizacja konstrukcji nietypowych maszyn i urządzeń * Projektowanie urządzeń...

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Polskie Towarzystwo Tribologiczne

  Pełnione 2015-09-14 na stanowisku: Członek Zarządu

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

 • członek Rady Naukowej

  Pełnione 2018-09-03

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Rada Naukowa Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego

  Prezydent Miasta Gdynia

  opiniowanie wniosków i aplikacji do Parku, omawianie strategii działania parku

 • Zespół interdyscyplinarny do spraw oceny wniosków w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy

  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  opiniowanie wniosków do programu Doktorat Wdrożeniowy

wyświetlono 2858 razy