Michał Wielgus - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

 • Zapewnienie bezpieczeństwa usług informatycznych w praktyce

  - Rok 2006

  Dokonano przeglądu wybranych metod zabezpieczeń serwerów i usług wchodzacych w skład popularnych serwisów informatycznych. Podano przykładowe rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo świadczonych usług, bez których obecnie trudno byłoby sobie wyobrazić ich funkcjonowanie. Mogą być one wykorzystane w administracji systemami komputerowymi.

 • Security of Web Services

  - Rok 2006

  Artykuł przedstawia zagadnienia związane tematycznie z Web Services. W szczególności dotyczy problemów związanych z zapewniwniem poufności i integralności danych. Zdefiniowano model bezpieczeństwa Web Services integrujący trzy główne technologie: SOAP, UDDI, WSDL.

 • Hierarchical approach to security monitoring and risk evaluation

  - Rok 2005

  Przedstawiono problemy bezpieczeństwa sieciowego z uwzględnieiem metod szacowania i oceny bezpieczeństwa w skali lokalnej i globalnej. Podano przykłady analizy 3 systemów wraz z wnioskami oraz sugestie dotyczące trendów przyszłościowych.

wyświetlono 384 razy