Mieczysław Ronkowski - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Sekcja Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych Komitetu Elektrotechniki PAN

  Pełnione 2007-10-02 - 2010-10-01 na stanowisku: członek

 • Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN

  Pełnione 2007-10-02 - 2010-10-01 na stanowisku: członek

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypu samochodu elektrycznego, w ramach Programu Operacyjnego "Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.1 - Dyfuzja Innowacji"

  Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego MARR ul. Chopina 18 39-300 Mielec, Polska

  Opracowanie założeń technicznych, odbiór prac projektowych i wykonanych elementów prototypu samochodu elektrycznego. Okres prac zespołu: czerwiec 2009 - maj 2011.

wyświetlono 481 razy