Milena Gospodarek - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

  • AKTUALNY STAN PRAWNY W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UCIĄŻLIWOŚCIOM ZAPACHOWYM

    W Polsce w ostatnich latach rośnie liczba skarg zgłaszanych organom Inspekcji Ochrony Środowiska ze względu na uciążliwość zapachową, towarzysząca działalności wielu zakładów przemysłowych i obiektów gospodarki komunalnej. Wynika to m.in. z rozwoju gospodarczego, rozbudowy miast, a także wzrostu świadomości społecznej. Rozwój metod monitorowania i kontroli stanu powietrza atmosferycznego w coraz większym zakresie umożliwia identyfikację...

    Pełny tekst w portalu

  • PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DEZODORYZACJI POWIETRZA METODAMI BIOLOGICZNYMI

    Problematyka uciążliwości zapachowej, wywołanej emisjami substancji odorotwórczych z różnych źródeł, stanowi ważny problem społeczno – środowiskowy. Związki o charakterze odorowym są emitowane z wielu sektorów działalności człowieka, m.in. z zakładów oczyszczania ścieków i składowisk odpadów komunalnych. Związki te mogą być usuwane w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych. Ze względu na niskie koszty eksploatacyjne oraz...

    Pełny tekst w portalu

wyświetlono 63 razy