Mirosław Rojewski - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 31

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2018
 • A fast time-frequency multi-window analysis using a tuning directional kernel
  Publikacja

  - SIGNAL PROCESSING - Rok 2018

  In this paper, a novel approach for time-frequency analysis and detection, based on the chirplet transform and dedicated to non-stationary as well as multi-component signals, is presented. Its main purpose is the estimation of spectral energy, instantaneous frequency (IF), spectral delay (SD), and chirp rate (CR) with a high time-frequency resolution (separation ability) achieved by adaptive fitting of the transform kernel. We...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2014
Rok 2013
 • A Nyquist filter of fractional delay
  Publikacja

  In the paper a novel discrete-time FIR fractonal delay specjal filter is investigated. This is a Nyquist filter which, besides the traditional its attribute (interymbol interference (ISI) free property), has the ability to compensate for subsample transmission delay involved, for example, in multipath propagation channel. The performance of the filter is analysed and illustrated.

Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
 • A sine wave delay estimator
  Publikacja

  Zaprezentowano nowe rozwiązanie dyskretno-czasowego estymatora ułamkowego opóźnienia sygnału sinusoidalnego, działające w systemie z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje koncepcję transformowania za pomocą filtru Hilberta sygnału referencyjnego celem estymacji różnicy fazy tego sygnału względem zaszumionego sygnału odebranego o znormalizowanej (względem okresu próbkowania) częstotliwości - bardzo...

 • Fractional delayor application in self-tuning sub-sample delay estimator

  W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie samonastrajalnego estymatora opóźnienia sygnału sinusoidalnego. Estymator działa w czasie dyskretnym. Proponowane rozwiązanie wykorzystuje kaskadowe połączenie cyfrowego filtru ułamkowo opóźniającego służącego do synchronizacji próbkowania i liniowo-fazowego cyfrowego filtru Hilberta. Oryginalność polega na zastosowaniu tu filtrów cyfrowych o bardzo małej złożoności numerycznej. Jest ona...

 • O poprawianiu dokładności periodogramu - estymaty widma gęstości mocy stacjonarnego procesu stochastycznego
  Publikacja

  - Rok 2009

  W pracy pokazano, jak dzięki odpowiedniemu wyborowi długości odcinka realizacji (obserwacji) dyskretnego stacjonarnego procesu stochastycznego można istotnie poprawić dokładność estymacji parametrów sinusoid w nim zawartych. Wybór ten oparto o nowy, tu zdefiniowany parametr nazwany indeksem widmowej koncentracji energii periodogramu. Rozważania zilustrowano wynikami eksperymentu numerycznego.

Rok 2008
Rok 2006
Rok 2005
 • A new pitch shifter based on complex instantaneous frequency rescaling and direct digital synthesis
  Publikacja

  - Rok 2005

  Zaproponowano nową metodę zmiany wysokości dźwięku za pośrednictwem skalowania zespolonej częstotliwości chwilowej i na podstawie cyfrowej syntezy bezpośredniej. Zaprezentowano schematy blokowe opracowanych algorytmów. Pracę zilustrowano przykładem syntezy sygnału wywoławczego (''dzwonka'' telefonicznego), gdzie dźwięki poszczególnych nut generowanej melodii uzyskano na podstawie naturalnego sygnału - pojedynczego świergotu o widmie...

 • Cztero-gałęziowy estymator dyskretnej pulsacji chwilowej sygnałów zespolonych
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zaproponowano nowy pomysł na estymator dyskretnej pulsacji chwilowej sygnału zespolonego wyposażony w skuteczny rozwijacz fazy wspomagany 4-filtrowym estymatorem bieżącego widma mocy. To tanie numerycznie, pracujące potokowo, rozwiązanie pozwala zdecydowanie poprawić dokładność uzyskiwanej estymaty pulsacji chwilowej. Skuteczność działania zaproponowanego rozwiązania przedstawiono na przykładzie specjalnie skonstruowanego...

 • Demodulacja AM-FM dyskretnych sygnałów świergotowych
  Publikacja

  - Rok 2005

  W pracy zaprezentowano dwa nowe krótkie (4-punktowe) estymatory amplitudy chwilowej rzeczywistych sygnałów świergotowych (ang. chirp) współpracujące z 4-punktowym estymatorem pulsacji chwilowej MODCOV4p. W ten sposób otrzymano dwa demodulatory AM-FM o stosunkowo dużej dokładności obu estymat i o zakresie dynamicznym AM i FM wystarczająco szerokim do większości praktycznych zastosowań.

 • Dynamic hand-written signature verification using a matched filter

  W pracy zaproponowano nowe podejście do weryfikacji dynamicznego podpisu odręcznego. Podpis jest traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, który można wykryć i zwerfikować za pomocą odbiornika optymalnego z filtrem dopasowanym. Wymaga to uprzedniej unifikacji i normalizacji parametrów biernych podpisu aktualnego, jak również podpisów zgromadzonych w bazie, celem ułatwienia podejmowania decyzji. Normalizację długości podpisu uzyskano...

 • Weryfikacja dynamicznego podpisu odręcznego za pomocą filtru dopasowanego

  Przedmiotem referatu jest dynamiczny podpis odręczny, traktowany jako sygnał telekomunikacyjny, a więc weryfikowany (wykrywany) za pomocą filtru dopasowanego. Niezawodność takiej weryfikacji wymaga uprzedniej unifikacji i normalizacji wszystkich podpisów zgromadzonych w bazie i podpisu właśnie składanego. Celem tego przetwarzania wstępnego jest pozbawienie podpisów ich parametrów biernych (wielkości, położenia i orientacji) oraz...

Rok 2004
 • A memoryless direct digital synthesizer based on Taylor series approach.
  Publikacja

  W pracy rozważono dwa podejścia do projektowania cyfrowego, kwadraturowego generatora syntezy bezpośredniej (DDS). Pierwsze z nich wykorzystuje małą pamięć na próbki jednego okresu bazowej sinusoidy zespolonej o małej szybkości próbkowania i interpolację tej sinusoidy szeregiem Taylora do docelowej, większej szybkości próbkowania. Drugie jest rozwiązaniem bezpamięciowym z bezpośrednią aproksymacją zespolonej sinusoidy za pomocą...

 • A multirate approach to DDS algorithm versus Taylor-series expansion technique.
  Publikacja

  Pokazano, że cyfrowy generator syntezy bezpośredniej (DDS) można traktować jako algorytm wieloszybkościowy. Rozważono i porównano dwa sposoby wykorzystania pamięci. W pierwszym z nich zastosowano filtr ułamkowo-opóźniający o strukturze Farrowa. Drugie podejście oparto na rotacji fazy na podstawie rozwinięcia w szereg Taylora. Eksperymenty pokazują, że za pomocą obu tych sposobów, dla sinusoidy zespolonej generowanej w kwadraturowym...

 • Dwupunktowy estymator pulsacji chwilowej w zastosowaniu do estymacji tonu krtaniowego.
  Publikacja

  Przedstawiono algorytm do estymacji wartości tzw. tonu krtaniowego działający z wykorzystaniem banku zespolonych filtrów wąskopasmowych oraz dwupunktowego estymatora pulsacji chwilowej, który wykorzystuje tylko bieżącą próbkę i poprzednią. Bank zespolonych filtrów półoktawowych został specjalnie dobrany do właściwości analizowanego sygnału mowy i wymagań nieliniowego przetwarzania następującego po nim. W pracy zamieszczono wyniki...

 • Kwadraturowy DDS z ułamkowo-opóźniającym filtrem o strukturze flash-Farrow.
  Publikacja

  W pracy omawiamy nieliniowy algorytm cyfrowego generatora z syntezą bezpośrednią, zwanego krótko DDS od ang. Direct Digital Synthesizer. Proponujemy nowy algorytm kwadraturowego DDS. Pozwala on osiągnąć zarówno wysoki stopień czystości generowanej sinusoidy kwadraturowej, jak i bardzo małe błędy modulacji częstotliwości (FM) przy małej pojemności pamięci ROM, od której zależy pobór mocy zasilania. Ponadto proponujemy nowe podejście...

 • Nowy estymator tonu krtaniowego.
  Publikacja

  Przedstawiono koncepcję estymatora wartości chwilowej częstotliwości tzw. tonu krtaniowego. Przebiegi zespolone otrzymywane na wyjściu banku filtrów wąskopasmowych, sa poddawane demodulacji przy uzyciu estymatora pulsacji chwilowej i obwiedni. Z otrzymanych przebiegów wybierany jest ten, który odpowiada szukanej wartości częstotliwości

Rok 2002

wyświetlono 562 razy