Mirosław Włas - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Wykształcenie :

1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny

1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym

1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki

1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG

1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk

2003 – stopień doktorat nauk technicznych w dziedzinie Elektrotechnika specjalność Napęd  Elektryczny i Energoelektronika

2008 – 2009  studia podyplomowe – Zarządzanie Projektami – Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów - Gdańsk

Szkolenia i kursy:

 07.1995 – Zakład Energetycznym Olsztyn S.A. – Instalacje SN

09-1996 – Biuro Projektowe - Henryk Sobotka, Olsztyn – projektowanie instalacji elektroenergetycznych

03.1998 – Sterowanie wektorowe silników klatkowych zasilanych z falowników napięcia – Politechnika Warszawska

05.1998 – Przetworniki A/C, Mikroprocesory – Analog Devices - Poznań

12.1998 – Sztuczne sieci neuronowe w Energoelektronice – Politechnika Warszawska

05.2000 – Insighful Dynamic Analisis of Induction Machines nad Methods of Sensorless Control – Politechnika  Warszawska - J. Holtz 

10.2000 – Procesory Sygnałowe – Alfine and Analog Devices – Gdańsk

2004/05 – Kurs Pedagogiczny

04.2005 – Projektowanie rozdzielnic Prisma – Schneider – Gdańsk

08.2006 – Kurs Programowania Systemu Wizualizacyjnego In Touch  - Astor – Gdańsk

09.2006 – Programowanie sterowników OPLC Vision – Elmark - Warszawa

02.2007 – See Electrical Expert 2005 – kurs oprogramowania – IGE-XAO Kamienna

05. 2007 - Warsztaty Nowych Technologii: Laborka z OPC – firma CAS - Łódz

06.2009 – Kurs Praktyk NPL oraz Praktyk NLP w biznesie 

07.2014 – Kurs wprowadzenia ISO 17025 w Laboratorium PG

Granty i projekty badawcze:

1.      Wykonawca w projekcie badawczym: System sterowania układami napędowymi z procesorami sygnałowymi i programowalnymi układami peryferyjnymi.  Wyższa Szkoła Morska w Gdyni, Gdynia, 1997-1999.  

2.      Wykonawca  w projekcie badawczym: Kompensacja oscylacji momentu przekładni zębatej. OBR MiR REDOR, Bielsko-Biała 1996-1998.

3.      Wykonawca w projekcie promotorskim:  Zastosowanie sieci neuronowych do estymacji prędkości kątowej i rezystancji  wirnika silnika indukcyjnego klatkowego, Politechnika Gdańska ,Gdańsk 2001-2003.

4.      Wykonawca w projekcie celowym: Przekształtnik do napędu z wysokoobrotowym bezszczotkowym silnikiem prądu stałego o mocy 55 kW, Projekt Celowy z Apator Control,  Toruń 1999-2001.

5.      Wykonawca w projekcie badawczym: Układ sterowania elektrownią wiatrową z maszyną dwustronnie zasilaną z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2002-2003.

6.      Kierownik projektu badawczego: Układ bezpośredniej regulacji strumienia stojana silnika asynchronicznego, Politechnika Gdańska 2004-2006.

7.      Wykonawca w projekcie badawczym: Układ napędowy z silnikiem indukcyjnym i  filtrem silnikowym, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2004-06.

8.      Wykonawca w projekcie celowym: Uniwersalne falowniki napięcia o dwukierunkowym przepływie mocy, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2007-2010

9.      Kierownik projektu celowego dla firmy Infracorr: System przetwarzania i zarządzania energią ze źródeł odnawialnych i skojarzonych, PG 2010-2012 

10.   Kierownik Grantu Badawczego dla ENERGA SA: "Analiza przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz pracy na sieć wydzieloną układu generacji energii rozproszonej". 2010-2012

11.   Kierownik Grantu Badawczego-Rozwojowego dla Nowa Energia  Sp. Z o.o.: "System optymalizacji zużycia, zakupu i dystrybucji energii elektrycznej oraz bilansowania energii elektrycznej na obszarze OSD i w przedsiębiorstwach (MŚP) na tym obszarze". 2013-2015

 

Projekty zrealizowane jako kierownik projektu:

1.      Modernizacja wirówki i homogenizatora w Spółdzielni Mleczarskiej   Maćkowy w Gdańsku – 2007.

2.      Modernizacja Ciepłowni w Kartuzach i Kościerzynie – 2005/2006.

3.      Stacja Demagnetyzacji Okrętów – Gdynia 2005.

4.      Projekt układu zasilania silnika steru strumieniowego poprzez autotransformator na statku w Stoczni Szczecińskiej – Szczecin 2004.

5.      Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Dąbrównie – 2000/2001.

6.      Budowa stanowisk dydaktycznych do laboratorium automatyki napędu elektrycznego       TEXAS A&M UNIVERSITY  AT QATAR – 2008

7.      Zestaw inwertorów do Laboratorium Generacji Rozproszonej Politechnika Łódzka Instytut Elektroenergetyki – 2008

8.      Organizacja Laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6, akredytacja PCA nr AB1643

wyświetlono 2025 razy