Most wiedzy - Portal z wiedzą dla Ciebie

Logotyp - Most Wiedzy mostwiedzy.pl Open Research Data
Logotyp - Gdański Uniwersytet Medyczny Logotyp - Politechnika Gdańska Logotyp - Uniwersytet Gdański

Repozytorium Otwartych Danych Badawczych

Repozytorium danych pozwala na gromadzenie i udostępnianie danych badawczych z różnych dyscyplin i w różnych formatach, zapewniając im nie tylko miejsce przechowywania, ale również indeksowanie i cytowalność (identyfikator DOI dla każdego zbioru), co wpływa pozytywnie na ich upowszechnienie i promocję.

Dowiedz się więcej otwiera się w nowej karcie

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki w Bibliotece Politechniki Gdańskiej

Zadaniem Centrum Kompetencji jest wspieranie badaczy we wszelkich działaniach związanych z „otwieraniem nauki”, m.in. poprzez organizację szkoleń, konsultacji i przygotowanie materiałów pomocniczych. Jednym z głównych zadań Centrum jest również wspieranie naukowców i zespołów badawczych w przygotowywaniu Planów Zarządzania Danymi (Data Management Plan) na potrzeby wniosków projektowych oraz pomoc w deponowaniu danych w repozytorium.

Dowiedz się więcej otwiera się w nowej karcie

Analiza danych badawczych na superkomputerze

Analiza danych jest wykonywana na superkomputerze Tryton (ponad 38 tyś. rdzeni – 1.5 PFLOPS mocy obliczeniowej) za pomocą oprogramowania Big Data wraz z możliwością zastosowania uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI), zaś wyniki analizy są składowane w obiektowym magazynie danych skąd mogą być prezentowane na portalu WWW, tworzonym w ramach projektu MOST DANYCH.

Dowiedz się więcej otwiera się w nowej karcie

Usługi dla społeczeństwa informacyjnego – wirtualny mikroskop

Innowacyjnym rozwiązaniem, realizowanym w ramach projektu MOST DANYCH, jest usługa informatyczna: wirtualny mikroskop. Pozwala ona na wykorzystanie danych badawczych przez różne grupy społeczne, w tym szkoły, hobbystów czy entuzjastów nauki, umożliwiając wykorzystanie zgromadzonych obrazowań tkanek ludzkich m.in. w nauczaniu i realizacji pasji naukowych, oraz rozwijanie nauki obywatelskiej (ang. citizen science).

Dowiedz się więcej otwiera się w nowej karcie

Wsparcie dla naukowców i bibliotek

Baza polityk polskich czasopism naukowych, narzędzie do organizacji konferencji naukowych oraz platforma dla otwartych czasopism to dodatkowe narzędzia, udostępnione w ramach projektu, mające na celu ułatwienie, zarówno samym naukowcom, jak i wspierającym ich specjalistom, np. w bibliotekach, wszelkich działań i inicjatyw, związanych z otwieraniem nauki (np. deponowanie artykułów w repozytoriach, wydawanie czasopism Open Access).

Dowiedz się więcej otwiera się w nowej karcie

Projekt „MOST DANYCH: Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy - etap II: Open Research Data" współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Logotyp Fundusze Europejskie. Na granatowym tle częściowo widoczne trzy gwiazdki żółta, biała i czerwona obok napis Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa. Rzeczpospolita Polska. Obok flaga złożona z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego Logotyp Most Danych Logotyp Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z lewej strony napis Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Po prawej stronie flaga Unii Europejskiej: 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg na granatowym tle