Natalia Łuczak - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Oczyszczanie ścieków zawierających ciecz jonową osadem czynnym

  - Rok 2006

  Zbadano możliwość biologicznego oczyszczania ścieków syntetycznych zawierających tetrafluoroboran 1-butylo-3-metyloimidazoliowy w laboratoryjnym bioreaktorze z osadem czynnym.

 • Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.

  • R. Hauser
  • T. Gos
  • M. Marczak
  • W. Janicki
  • M. Wiergowski
  • Z. Jankowski
  • B. Karaszewski
  • N. Łuczak
  • M. Krzyżanowski
  • Ł. Wodniak-Ochocińska

  - Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii - Rok 2002

  Praca prezentuje wyniki wstępnych badań których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U danych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać...

 • Alarmsubstanzen als angstindikatoren

  • R. Hauser
  • M. Marczak
  • T. Gos
  • B. Karaszewski
  • N. Łuczak
  • Ł. Wodniak-Ochocińska

  - RECHTSMEDIZIN - Rok 2002

  Substancje emitowane przez zwierzęta nazywane feromonami, odgrywają ważną rolę informacyjną w ich społecznym bytowaniu. Pełnią one funkcje związane z obroną terytorium, z życiem płciowym, mają istotne znaczenie w relacjach potomstwo-matka, w zachowaniach agresywnych. Badania przeprowadzono na modelu zwierzęcym i ludzkim. W dotychczasowych badaniach wyodrębniono liczne substancje węglowodorowe. Chromatogramy tych substancji wykazywały...

wyświetlono 44 razy