Nina Rizun - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Biogram

Nina Rizun jest adiunktem na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W  październiku 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk technicznych za specjalizacją Gospodarka przedsiębiorstwa i organizacja produkcji. W latach 1993–2000 pracowała na Wydziale Informatyki Ekonomicznej w Akademji Metalurgicznej, Dnipro, Ukraina. W latach 2000–2016 – na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej i Metod Matematycznych na Uniwersytecie Alfreda Nobla, Dnipro, Ukraina. Od 2016 roku pracuje w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 

 

Zainteresowania Naukowe

 • Analiza semantyczna tekstu w języku naturalnym 
 • Strukturyzacja i klasyfikacja treści stron internetowych
 • Modelowanie procesów decyzyjnych 

Prowadzone Przedmioty

 • Data Mining
 • Data Mining in Business

Tematyka Prac Dyplomowych

 • Analiza sentymentu jako narzędzie do zrozumienia doświadczenia klientów
 • Text Analytics do analizowania wyników ankiet z pytaniami otwartymi
 • Opinin Mining for przewidywanie oczekiwań klienta
 • Text Mining jako narzędzie analityki biznesowej
 • Wykorzystanie analizy sieci społecznościowych do usprawnienia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • Modelowanie procesów biznesowych
 • Modelowanie i analiza procesów decyzyjnych
 • Usprawnienie procesów realizowanych w przedsiębiorstwie poprzez wdrażanie systemów informatycznych

Godziny Konsultacji

 • e-Nauczanie, przedmiot "Consultations by Dr. Nina Rizun"

wyświetlono 3357 razy