Paweł Śliwiński - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Paweł Śliwiński

dr hab. inż. Paweł Śliwiński

Zatrudnienie

Biogram

Stopnie naukowe

marzec 2017 – nadanie stopnia doktora habilitowanego;
2006 – doktor nauk technicznych (praca doktorska obroniona na Wydziale Mechanicznym PG z wyróżnieniem);
2001–2006 – studia doktoranckie „Nowoczesne Technologie i Konwersja Energii” przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej;

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu:

od 01.07.2018 - profesor uczelni, Wydział Mechaniczny
od 01.05.2017 – adiunkt, Wydział Mechaniczny PG;
od 01.11.2015 do 30.04.2017 – starszy wykładowca, Wydział Mechaniczny PG;  
01.11.2006 do 31.10.2015 – adiunkt, Wydział Mechaniczny PG.

od 01.01.2021 - Kierownik Zakładu Hydrauliki i Pneumatyki Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa;
01.09.2020-31.12.2020 - Dziekan Wydziału Mechanicznego;
01.09.2016 – 31.08.2020 - prodziekan d.s. innowacji i organizacji dydaktyki;
01.03.2018 - 31.12.2020 - kierownik Zespołu Hydrauliki i Pneumatyki.

Otrzymane nagrody:

10.12.2015 r. – wyróżnienie VIPI (Very Important Polish Innovator) nadane przez kapitułę Polskiego Godła Promocyjnego TERAZ POLSKA (przewodniczący kapituły prof. Michał Kleiber) w ramach projektu MŁODZI LIDERZY INNOWACJI za osiągnięcia w tworzeniu i wdrażaniu przedsięwzięć innowacyjnych.

Nagrody za prace badawczo-rozwojowe:

złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA w Brukseli w listopadzie 2014 r;
złoty medal na Międzynarodowych Targach Concours Lépine 2015 w Paryżu, maj 2015 r.
dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, luty 2015r.
Puchar Ministerstwa Gospodarki – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli, BRUSSELS INNOVA, listopad 2014 r.;
złoty medal z wyróżnieniem na Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii BRUSSELS INNOVA w Brukseli w listopadzie 2014 r.;
złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich „Innowacje Technologie Maszyny – Nauka dla Gospodarki” w czerwcu 2014 r.;
złoty medal na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon-Innowacje 2014” w Gdańsku w październiku 2014 r;
srebrny medal na Międzynarodowym Salonie Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES” w Moskwie w kwietniu 2015 r.;
złoty medal na XVIII Międzynarodowej Specjalistycznej Wystawie w Nowokuźniecku, Rosja, 10.06.2011 r.;
złoty medal na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji „Technicon-Innowacje 2010” w Gdańsku w październiku 2010 r.;
statuetka „PRODUKT 2010” na VIII Międzynarodowych Targach Hydrauliki i Pneumatyki, Sterowania i Napędów „HPS 2010”.

Nagrody Rektora PG:

w 2009 roku za działalność dydaktyczną (nagroda zespołowa II stopnia);
w 2016 roku za osiągnięcia naukowe (nagroda indywidualna III stopnia);
w 2017 roku za wyróżniającą działalność badawczo-rozwojową (nagroda indywidualna III stopnia);
w 2020 roku za osiągnięcia naukowe (nagroda indywidualna III stopnia).

wyświetlono 3709 razy