Paweł Załuski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Media społecznościowe

Kontakt

Wybrane publikacje

 • Metodologia badania zaworów hamulcowych

  Artykuł opisuje metodologię statycznego i dynamicznego badania zaworów hamulcowych. Stanowisko badawcze zaprojektowano i zbudowano na Politechnice Gdańskiej jako część projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów ładowarek kołowych firmy Hydro-Metal”, dofinansowanego przez PARP w ramach programu „Bon na innowacje”. Ponadto przedstawiono szczegóły konstrukcyjne i funkcje najczęściej spotykanych zaworów...

  Pełny tekst w portalu

 • Prace rozwojowe nad pierwszą polską ładowarką teleskopową

  W artykule dokonano przeglądu prac wykonanych przez członków Zespołu Hydrauliki i Pneumatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ramach programu „Bon na innowacje” dla firmy „Hydro-Metal Adam Gordziejczyk”. Obiektem prac była ładowarka teleskopowa z napędem hydraulicznym o udźwigu 1,5 T. Pierwsza część prac polegała na obliczeniach MES i poprawie sztywności konstrukcji ramy i wysięg­nika. Druga część prac polegała na...

  Pełny tekst w portalu

 • WPŁYW POŁOŻENIA OSI OBROTU TARCZY WYCHYLNEJ NA SPRAWNOŚĆ OBJĘTOŚCIOWĄ POMP WIELOTŁOCZKOWYCH OSIOWYCH

  - 2017

  W pracy dokonano opisu wpływu przecieków i ściśliwości cieczy na sprawność objętościową pomp wielotłoczkowych osiowych z wychylną tarczą. Zaproponowano przemieszczenie osi obrotu tarczy wychylnej w celu poprawy sprawności objętościowej. Opisano wpływ tego przemieszczenia na: względną objętość przestrzeni martwej, przecieki, sprawność objętościową, sprawność całkowitą, obciążenie bębna cylindrowego i obciążenie wychylnej tarczy....

  Pełny tekst w portalu

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2017-07-05

  Nadanie stopnia naukowego

  dr inż. Budowa i eksploatacja maszyn (Dziedzina nauk technicznych)

wyświetlono 172 razy