Osoby - Katalog Osób - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Osób

Filtry

wszystkich: 294

 • Jednostka administracyjna

 • Liczba publikacji

  • od
   do
 • Uczestniczy w projektach

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Osób

 • Jacek Namieśnik prof. dr hab. inż.

  Osoby

  Urodził się 10 grudnia 1949 r. w Mogilnie, zmarł 14 kwietnia 2019 r. w Gdańsku – polski chemik, profesor nauk chemicznych, specjalizujący się w chemii analitycznej i środowiskowej. Rektor Politechniki Gdańskiej w latach 2016–2019. Studia wyższe ukończył w 1972 r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera chemika. W 1972 r. rozpoczął pracę na Politechnice Gdańskiej, gdzie w 1978 r. obronił...

 • Krzysztof Narkiewicz Prof. dr hab. med.

  Osoby

 • Maciej Niedostatkiewicz dr hab. inż.

 • Krzysztof Nowicki dr inż.

 • Michał Nowicki Profesor

  Osoby

  Absolwent kierunku lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu w 1996 r. Od 1997 r. zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Obecnie - na stanowisku kierownika jednostki. W latach 2012 - 2016 pełnił funkcją Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2016 r. - Prorektor ds. Nauki w ww. Uniwersytecie. W latach 2010 - 2015 zaangażowany...

 • Antoni Zbigniew Nowakowski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Maciej Niedźwiecki prof. dr hab. inż.

 • Krzysztof Nyka dr hab. inż.

  Krzysztof Nyka, absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (WETI PG), gdzie  uzyskał tytuł magistra inżyniera (1986, telekomunikacja) stopień doktora nauk technicznych (2002, elektronika) i doktora habilitowanego (2020 automatyka, elektronika i elektrotechnika). Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej WETI PG. Zainteresowania...

 • Krystyna Nagrodzka-Godycka prof. dr hab. inż.

 • Michał Nitka dr hab. inż.

 • Lucyna Nyka prof. dr hab. inż. arch.

  Lucyna Nyka (prof. dr hab. inż. arch.) jest architektem i profesorem na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. nauki, a od 2016 jest dziekanem Wydziału Architektury.     Zainteresowania badawcze prof. Lucyny Nyki skoncentrowane są wokół kwestii powiązań architektury i wody, przekształceń terenów nadwodnych oraz urbanistycznych krajobrazów. Jest autorem i współautorem wielu...

 • Andrzej Nowak dr hab. inż.

  Studia wyższe ukończył na Wydziale Chemicznym w roku 2003, uzyskując tytuł magistra chemii. W roku 2008 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych, a w roku 2017 – habilitację w dziedzinie nauki techniczne, w dyscyplinie technologia chemiczna. Od 2008 roku zatrudniony jest na Wydziale Chemicznym w zespole prof. dr hab. Anny Lisowskiej-Oleksiak. Autor ponad 20 publikacji w zakresie otrzymywania i charakteryzacji materiałów do magazynowania...

 • Iwona Nowakowska dr

  Osoby

  Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka psychologii (Uniwersytet Warszawski, 2019), doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2022). Prowadziła badania w obszarach: pogranicza psychologii społecznej i klinicznej oraz społecznej i różnic indywidualnych. Obecna aktywność...

 • Karol Niklas dr inż.

  Karol NIKLAS jest adiunktem w Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej . Pracę dyplomową magisterską na kierunku "Budowy okrętów morskich" w specjalności "Budowa małych statków i jachtów" obronił w 2007 roku. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe w specjalności "Nowoczesne Metody Symulacyjne w Technice" na Wydziale Fizyki i Matematyki Stosowanej. W 2014 roku obronił rozprawę doktorską pt. "Zastosowanie...

 • Janusz Nieznański prof. dr hab. inż.

  Urodził się w 1957 r. w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej (1981). W  1990 r. uzyskał stopień doktora, w 1999 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2015 r. tytuł profesora. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Gdańskiej nieprzerwanie od ukończenia studiów. Jego zainteresowania naukowe obejmują sterowanie, diagnostykę, modelowanie i symulację układów energoelektronicznych i napędowych,...

 • Marcin Narloch dr inż.

 • Aleksander Nowak dr inż.

  Osoby

 • Dagmara Nikulin dr

  Dagmara Nikulin jest zatrudniona na Wydziale Zarządzania i Ekonomii na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego od 2014 roku. Początkowo pracowała w Katedrze Nauk Ekonomicznych, a obecnie w Katedrze Statystyki i Ekonometrii. Jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2009) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2010). W latach 2006-2007 studiowała na uniwersytecie...

 • Nicole Nawrot dr inż.

  Dr inż. Nicole Nawrot jest zatrudniona w Katedrze Inżynierii Sanitarnej od 2016 roku. W 2021 uzyskała tytuł naukowy doktora z wyróżnieniem w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Pracę doktorską pt. „Heavy metals in urban retention tanks bottom sediments: distribution, source tracking, and evaluation of phytostabilisation adaptability and performance of P. australis...

 • Grzegorz Nykiel dr inż.

 • Oleksii Nosko dr hab. inż.

 • Antoni Neyman prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Łukasz Nierzwicki dr inż.

  Osoby

 • Katarzyna Nowakowska-Domagała dr n. med.

  Osoby

 • Mirosław Jan Nowakowski dr inż.

  Osoby

 • Piotr Niklas dr inż.

  Osoby

 • Anna Niewulis dr

 • Stefan Niewitecki dr inż. arch.

  Osoby

  W dniu 29.07.1977 r. ukończenie Studium Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich (świadectwo Nr 301, wynik dobry). Dnia 29.04.1982 r. nagroda III stopnia Rektora Politechniki  Gdańskiej, zespołowa za ''Studium wpływu ujęcia wody Gdańsk-Lipce na stateczność obiektów budowlanych w rejonie leja depresyjnego.'' W 1986 r. nagroda Rektora Politechniki Gdańskiej za ''Orzeczenie i projekt techniczny wzmocnienia...

 • Tacjana Niksa-Rynkiewicz dr inż.

  Tacjana Niksa-Rynkiewicz - doktor nauk ścisłych w zakresie nauk ścisłych w spesjalności informatyka (2011). Obecnie jest pracownikiem naukowym (adiunktem) Politechniki Gdańskiej. Rozwija swoje umiejętności i prowadzi badania nad zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w przemysle. Jest autorką wielu prac naukowych i dydaktycznych. Rozprawa doktorska dotyczyła zagadnień związanych z rozwojem metod Sztucznej Inteligencji, a dokładnie...

 • Mikołaj Nowak dr inż.

  Dr inż. Mikołaj Nowak uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika w roku 2021. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania badawcze i zawodowe obejmują systemy energii skierowanej i ich zastosowanie do celów neutralizacji zagrożeń elektronicznych, układy impulsowe o wielkiej gęstości mocy i energii, systemy...

 • Julia Nowowiejska dr n. med.

  Osoby

 • Adam Nadolski dr inż.

  Osoby

 • Małgorzata Nadolska-Dawidowska

  Osoby

 • Lech Nadolny mgr inż.

  Osoby

 • Dariusz Nowicki PhD

  Osoby

 • Justyna Nawrot dr

  Osoby

 • Michał Niedźwiedź

  Osoby

 • Michał Nowicki mgr inż.

  Osoby

 • Józef Niegoda dr inż.

  Osoby

 • Andrzej Niemunis dr inż.

  Osoby

 • Michał Narożny

  Osoby

 • Sylwia Narkowicz

  Osoby

 • Jacek Nakielski dr inż.

 • Marcin Lucjan Nowak dr inż.

  Osoby

 • Hossein Nejatbakhsh Esfahani PhD

  Osoby

  My research interests lie primarily in the area of Learning-based Safety-Critical Control Systems, for which I leverage the following concepts and tools:-Robust/Optimal Control-Reinforcement Learning-Model Predictive Control-Data-Driven Control-Control Barrier Function-Risk-Averse Controland with applications to:-Aerial and Marine robotics (fixed-wing UAVs, autonomous ships and underwater vehicles)-Multi-Robot and Networked Control...

 • Michał Nischk mgr inż.

  Osoby

 • Leszek Niedostatkiewicz dr inż.

  Osoby

 • Magdalena Niemira mgr inż.

  Osoby

 • Bartosz Nowosielski mgr inż.

  Osoby

 • Miłosz Nesterowicz

  Osoby

Podział alfabetyczny