Osoby - Katalog Osób - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Katalog Osób

Filtry

wszystkich: 457

 • Jednostka administracyjna

 • Liczba publikacji

  • od
   do
 • Uczestniczy w projektach

Katalog Osób

 • Krzysztof Wilde prof. dr hab. inż.

  Krzysztof Wilde (ur. 11 I 1966 r. w Gdańsku) – specjalista z zakresu mostownictwa, mechaniki budowli, diagnostyki i geodezyjnego monitoringu konstrukcji inżynierskich. Prowadził badania ukierunkowane na opracowanie systemów redukcji drgań obiektów mostowych wywołanych działaniem wiatru i trzęsieniami ziemi. Prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe związane z implementacją urządzeń i technologii diagnostyki nieniszczącej w obiektach...

 • Waldemar Wardencki prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Jerzy Wtorek prof. dr hab. inż.

  Jerzy Wtorek uzyskał tytuł magistra inżyniera w 1976 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej, a stopień doktora nauk technicznych i doktora habilitowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, odpowiednio w 1986 i 2004 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2016 r. Jego zainteresowania dotyczą nieinwazyjnych metod oceny układu krążenia, elektrycznych (aktywnych i pasywnych) właściwości...

 • Jan Wajs dr hab. inż.

 • Józef Woźniak prof. dr hab. inż.

  Prof. dr hab. inż. Józef Woźniak prof. zw. Politechniki Gdańskiej ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej w 1971 r. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie telekomunikacja i specjalności teleinformatyka. W styczniu roku 2002 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. W 1994 r. został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w...

 • Mirosław Wołoszyn dr hab. inż.

  Urodził się 18 marca 1963 r. w Gdyni. Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej. Od 1987 r. pracuje na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W roku 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w roku 2013 – stopień doktora habilitowanego. Aktualnie zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą lokalizacji i identyfikacji obiektów ferromagnetycznych...

 • Ewa Wojciechowska prof. dr hab. inż.

 • Andrzej Wilk dr hab. inż.

 • Lidia Wolska prof. dr hab.

  Osoby

 • Paweł Wierzba dr hab. inż.

  Dr inż. Paweł Wierzba mgr inż. Elektroniki WETI PG 1994 dr inż. specjalności optoelektronika (z wyróżnieniem) WETI PG 2001 Staże badawcze w VTT Technical Research Centre of Finland w latach 1997-2000 Stypendium Akademii Fińskiej w VTT Technical Research Centre of Finland (12 miesięcy) 2002-3 Obszar zainteresowań naukowych obejmuje optyczne i światłowodowe metody pomiarowe oraz technologię wybranych ceramik i materiałów...

 • Krzysztof Wróblewski prof. dr art. mal.

 • Roman Wasielewski dr hab. inż.

  Osoby

 • Michał Wasilczuk prof. dr hab. inż.

  Michał Wasilczuk, absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Gdańskiej (1986), a obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Mechanicznym PG i kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn i Pojazdów od początku swojej działalności naukowej zajmuje się hydrodynamicznymi łożyskami wzdłużnymi oraz, szerzej inżynierią łożyskowania, w ramach zespołu naukowego stworzonego przez doc. Olgierda Olszewskiego. Od kilkunastu lat zespół specjalizuje...

 • Wojciech Witkowski prof. dr hab. inż.

 • Joanna Wolszczak-Derlacz dr hab.

 • Julita Wasilczuk dr hab.

  Urodzona 5 kwietnia 1965 roku w Gdańsku. W latach 1987–1991 odbyła studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (obecnie Wydział Ekonomii). Od 1993 roku zatrudniona na nowo utworzonym Wydziale Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, na stanowisku asystenta. W 1997 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych na WZiE, a w 2006 doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu,...

 • Marek Wirkus dr hab. inż.

  mgr inż. (1977; w zakresie technologii budowy maszyn i zarządzania produkcją); dr nauk ekonomicznych (1990; w zakres zarządzanie produkcją z wykorzystaniem technik informatycznych), dr. hab. nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu (2007; w obszarze zarządzania portfolio projektów innowacyjnych). Współtwórca Wydziału Zarządzania i Ekonomii (1993); Prodziekan d/s kształcenia ustawicznego  dorosłych na WZiE (1999 – 2002);...

 • Andrzej Wasik prof. dr hab. inż.

 • Krzysztof Wierzcholski prof. dr hab. inż.

  Osoby

 • Mirosław Włas dr inż.

  Wykształcenie : 1987-1991 – Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie – profil matematyczno-fizyczny 1991-1996 Politechnika Gdańska – studia na Wydziale Elektrycznym 1997-2002  Politechnika Gdańska – studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki 1998- 1999 Politechnika Gdańska – kurs ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomii  PG 1997-2000 – kurs j. angielskiego - Zespół Lektorów BEST – Gdańsk 2003...

Podział alfabetyczny