Piotr Grudowski - Biogram - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Piotr Grudowski

dr hab. inż. Piotr Grudowski

Biogram

Dr hab. inż. Piotr Grudowski, profesor w Politechnice Gdańskiej karierę naukową rozpoczynał na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Gdańskiej w zespole „Inżynierii Jakości i Metrologii”.

Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn uzyskał w roku 1993 na Wydziale Mechanicznym PG a stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, w 2008 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 

Obecnie jest kierownikiem Katedry Inżynierii Zarządzania i Jakości (wcześniej Katedry Nauk o Jakości oraz Katedry Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa) na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Kierował interdyscyplinarnymi zespołami naukowymi w związku z realizacją licznych projektów naukowych. Uczestniczył także w realizacji 14 projektów międzynarodowych we współpracy z wieloma instytucjami naukowymi, badawczo rozwojowymi i edukacyjnymi w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Finlandii, na Łotwie, w Czechach oraz w Chinach.  

Jest autorem/współautorem 18 książek, w tym min. „System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w małej firmie” (2004), „Jakość, środowisko i bhp w systemach zarządzania” (2004), „Podejście procesowe w systemach zarządzania jakością w małych i średnich przedsiębiorstwach” (2007), „Projektowanie, nadzorowanie i doskonalenie systemu jakości” (2010), „Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem” (2013), „Lean Six Sigma dla  małych i średnich przedsiębiorstw” (2013), „Zarządzanie jakością i innowacyjność w świetle doświadczeń organizacji Pomorza” (2014), „Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji” (2019), „Perspektywa jakości w szkolnictwie wyższym. O modelu QualHE” (2020) oraz ok. 200 artykułów w czasopismach z zakresu zarządzania jakością, zarządzania proekologicznego, inżynierii jakości, modeli doskonałości, normatywnych systemów zarządzania, oraz metod wykorzystywanych w diagnozowaniu, nadzorowaniu i doskonaleniu organizacji.

Jest przewodniczącym cyklu międzynarodowych konferencji „Inżynieria jakości” oraz „Quality and Its Applications”. W 2019 roku został laureatem Polskiej Nagrody Jakości w kategorii Nauka. Jest także przewodniczącym Oddziału Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, wiceprzewodniczącym Kapituły Pomorskiej Nagrody Jakości, zasiada w Kapitule Polskiej Nagrody Jakości i w Komitecie Normalizacji i Jakości Krajowej Izby Gospodarczej oraz jest wieloletnim ekspertem programów Unii Europejskiej w ramach Lifelong Learning Program. Jest członkiem komitetów redakcyjnych oraz recenzentem kilkunastu czasopism krajowych i zagranicznych. Pełni funkcję redaktora naczelnego renomowanego czasopisma naukowego „Problemy jakości”, które ukazuje się nieprzerwanie od 1968 roku. Wypromował 4 doktorów i jest promotorem w 5 postępowaniach doktorskich. Jest także ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Został odznaczony przez władze państwowe Złotym Medalem za  Długoletnią Służbę, Srebnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

wyświetlono 5492 razy