Piotr Grudowski - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zdjęcie profilowe: dr hab. inż. Piotr Grudowski

dr hab. inż. Piotr Grudowski

Recenzje

doktorska mgr inż. Dorota Książek, ”Badanie oddziaływania rozwiniętego systemu zarządzania jakością na doskonalenie wyrobu/usługi i procesu powstawania wyrobu/usługi wśród wybranych organizacji” Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej 2019 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
habilitacyjna dr Piotr Rogala, adiunkt Nurt normalizacyjny w zarządzaniu jakością Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2019 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr inż. Rafał Nawrat ”Stosowanie wybranych narzędzi systemu zarządzania jakością a ryzyko wystąpienia niezgodności w wyrobach płaskich ze stali węglowych” Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2019 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska Dipl. Kffr. Claudia Kawalla Development of supply chain quality management model for innovative construction materials Politechnika Ślaska, Wydział Organizacji i Zarzadzania, Faculty of Business Administration and the International Resource Industry of the Technische Universität Bergakademie Freiberg, Niemcy 2018 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr inż. Joanna Majchrzak Metoda zarządzania jakością zintegrowanej komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 2018 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr inż. Monika Restecka, asystent Doskonalenie jakości procesów spawalniczych w wyniku wdrożenia robotyzacji z uwzględnieniem czynników ekonomiczno-społecznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2017 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska dr Anna Chmielarz Doskonalenie systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem Lean Manufacturing Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 2017 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr Agnieszka Watoła-Bamber Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstw prze-mysłu chemicznego Uniwersytet Gdański Wydział Zarządzania 2017 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
habilitacyjna dr inż. Jolanta Łopatowska Metodyczne aspekty projektowania systemów zarządzania zmianą. Procesy planistyczno-sterujące produkcją w zarządzaniu operacyjnym Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej 2017 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
habilitacyjna dr inż Marcin Olkiewicz, adiunkt Modelowe kreowanie jakości w organizacjach w ramach foresightu jakościowego Politechnika Koszalińska 2017 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr inż Zbigniew Alot, st. wykładowca Model procesu produkcyjnego dla potrzeb zarządzania jakością Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej 2017 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
habilitacyjna dr inż. Jarosław Badurek Przedsiębiorstwo informacyjne - systemy produkcyjne nowej generacji Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 2017 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr inż. Anna Skowrońska-Szmer, asystent Czynniki kształtujące zarządzanie jakością w mikroprzedsiębiorstwach Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej 2016 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr inż. Marcin Węsierski, doktorant Adaptacja metodyki DMAIC do usprawniania procesów produkcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański 2015 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
habilitacyjna dr Krzysztof Zymonik, adiunkt Odpowiedzialność za produkt w zarządzaniu innowacyjnym przedsiębiorstwem Wydawnictwo DIFIN 2015 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
habilitacyjna dr inż. Liliana Hawrysz, adiunkt Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego Politechnika Opolska/ Wydawnictwo DIFIN -http://www.ksiegarnia.difin.pl/zarzadzanie-jakoscia/49/niematerialne-czynniki-konstytuujace-systemy-zarzadzania-oparte-na-jakosci-w-organizacjach-sektora-publicznego/2291 2014 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr inż. Anna Kowalczyk, dr ”Ocena implementacji i skuteczności metod zarządzania jakością w opinii dostawców branży motoryzacyjnej” Wydział Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 2013 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr Emilia Renata Konieczyńska, nie jest pracownikiem uczelni ”Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych w usługach medycznych” Wydział Zarządzania Uniwersytet Gdański 2012 ,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+page_white_edit.png,DanaInfo=moja.pg.edu.pl,SSL+cross.png
doktorska mgr Urszula Kobylińska Doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach miejskich w Polsce Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi; Wydział Zarządzania 200

wyświetlono 5492 razy