Piotr Jaskuła - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w towarzystwach, organizacjach i instytucjach naukowych lub artystycznych

 • Association of Asphalt Paving Technologists

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2014-04-02 na stanowisku: członek

 • International Society for Asphalt Pavements (ISAP)

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2017-01-01 na stanowisku: Członek

 • PIARC

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2017-12-01 na stanowisku: członek

 • Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne

  Pełnione 2023-01-01 na stanowisku: członek

 • RILEM, International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (fr. Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et ouvrages)

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2017-10-30 na stanowisku: Active Member

 • Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej

  Pełnione 2016-10-01 - 2020-09-30 na stanowisku: członek

 • Societa Italiana Infrastrutture Viarie

  Pełnione 2018-10-01 na stanowisku: członek

 • World Association of Academics and Researchers ATINER (Athens Institute for Education & Research)

  organizacja wielonarodowościowa

  Pełnione 2016-01-01 na stanowisku: członek

Funkcje pełnione w redakcjach czasopism

Członkostwo w zespołach eksperckich

 • Komisja do spraw określenia przyczyn powstałych zniszczeń nawierzchni dróg kołowania na lotnisku Modlin-Warszawa oraz rekomendacji technologii naprawy

  Port Modlin-Warszawa i Erbud, Polska

  Określenie przyczyn powstałych zniszczeń nawierzchni dróg kołowania na lotnisku Modlin-Warszawa oraz rekomendacja technologii naprawy

 • Komitet Techniczny Drogownictwa

  Minister Infrastruktury RP

  w zakresie doskonalenia wzorców i standardów, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.)

 • Zespołu do spraw Nawierzchni Asfaltowych Komitetu Sterującego do Spraw Ogólnych Specyfikacji Technicznych w Drogownictwie

  GDDKiA Warszawa, Polska

  opracowanie nowych Ogólnych Specyfikacji Technicznych dot. Nawierzchni Asfaltowych

Członkostwo w sieciach naukowych

 • UNIVPM - GT

  S-VECD in pavement structure design

  Skład: Università Politecnica delle Marche - Gdansk University of Technology

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • Asfalty drogowe

  grant RID NCBiR/GDDKiA

  Skład: PW-IBDiM-PG

 • Hałas w drogownictwie

  wspólny wniosek do RID NCBiR/GDDKiA

  Skład: PB-PG

 • InterTraffic

  wspólny wniosek do Interreg BSR

  Skład: PG-IBDiM-VGU-TU-RU-Kapsch

 • LOB, nawierzchnie z asfaltami wysokomodyfikowanymi HiMA

  opracowanie konstrukcji nawierzchni z podbudową asfaltową z asfaltem HiMA

  Skład: Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Instytut Badawczy Dróg i Mostów

 • Recykling materiałów w drogownictwie

  grant RID NCBiR/GDDKiA

  Skład: IBDiM-PG-PW

 • SEPOR

  Realizacja projektu badawczego TechmatStrateg

  Skład: Politechnika Gdańska, Politechnika Białostocka, Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.

 • rSMA2 - recykling warstwy ścieralnej SMA

  wspólny wniosek RID-II GDDKiA/NCBiR

  Skład: IBDiM / PG / PW

wyświetlono 4129 razy