Piotr Patrosz - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Metodologia badania zaworów hamulcowych

  Artykuł opisuje metodologię statycznego i dynamicznego badania zaworów hamulcowych. Stanowisko badawcze zaprojektowano i zbudowano na Politechnice Gdańskiej jako część projektu badawczo-rozwojowego pt.: „Zaprojektowanie i zbadanie innowacyjnych podsystemów ładowarek kołowych firmy Hydro-Metal”, dofinansowanego przez PARP w ramach programu „Bon na innowacje”. Ponadto przedstawiono szczegóły konstrukcyjne i funkcje najczęściej spotykanych zaworów...

  Pełny tekst w portalu

 • Wpływ właściwości cieczy hydraulicznej na wartość skoków ciśnienia w komorach pomp tłoczkowych osiowych

  Publikacja dotyczy badań skoków ciśnienia w komorach roboczych pomp tłoczkowych osiowych. Skupiono się w nim na wpływie właściwości cieczy hydraulicznej na wartość skoków ciśnienia. Przeanalizowano wpływ takich parametrów jak: -gęstość, -lepkość, -ściśliwość, -zapowietrzenie. Do określenia wpływu właściwości cieczy na skoki ciśnienia wykorzystano badania laboratoryjne i symulacje komputerowe.

 • Prace rozwojowe nad pierwszą polską ładowarką teleskopową

  W artykule dokonano przeglądu prac wykonanych przez członków Zespołu Hydrauliki i Pneumatyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej w ramach programu „Bon na innowacje” dla firmy „Hydro-Metal Adam Gordziejczyk”. Obiektem prac była ładowarka teleskopowa z napędem hydraulicznym o udźwigu 1,5 T. Pierwsza część prac polegała na obliczeniach MES i poprawie sztywności konstrukcji ramy i wysięg­nika. Druga część prac polegała na...

  Pełny tekst w portalu

wyświetlono 464 razy