Piotr Samól - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Wybrane publikacje

 • Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium

  - 2018

  W monografii ustalono m.in.: 1) położenie strefy osadniczej Młodego Miasta i zasięg jego patrymonium, 2) liczbę i (w miarę możliwości) lokalizację obiektów sakralnych w tym ośrodku, 3) zmiany w statusie parafialnym kościoła św Bartłomieja, 4) przemiany demograficzne ośrodka młodomiejskiego, 5) związki elity politycznej Młodego Miasta z Głównym Miastem oraz ich kontakty z Zakonem, 6) rolę portu Młodego Miasta jako ośrodka pomocniczego...

 • Influence of the local building tradition on Renaissance architecture in Royal Prussia

  - 2018

  Contrary to the southern Europe the first signs of Renaissance in northern parts of the Holy Roman Empire as well as in Poland and Lithuania might be observed only at the beginning of the 16th century. Initially, they were created by Italian teams which came from Florence, Rome and the region of Como. One of the most recognizable marks of that process was the transfer of the Italian craftsmen and architectural solutions, e.g....

 • Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.)

  - 2016

  Artykuł omawia najstarsze założenie dominikanów w Elblągu będące jednocześnie (obok katedry w Chełmży) najstarszym rozpoznanym i zachowanym sakralnym obiektem kubaturowym na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Przedstawiono dwie fazy rozwoju oratorium - późnoromańską (1246-ok.1250) i wczesnogotycką (ok. 1275 r.) wskazując na ich związki artystyczne. Podstawę badań stanowiły autorskie badania architektoniczne obiektu.

  Pełny tekst w serwisie zewnętrznym

Uzyskane stopnie/tytuły naukowe

 • 2017-12-08

  Nadanie stopnia naukowego

  dr Historia (Dziedzina nauk humanistycznych)
  Wydział Historyczny, Uniwersytet Gdański
 • 2015-11-03

  Nadanie stopnia naukowego

  dr inż. arch. Architektura i urbanistyka (Dziedzina nauk technicznych)

wyświetlono 1358 razy