Piotr Samól - Publikacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Filtry

wszystkich: 36

 • Kategoria
 • Rok
 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Publikacji

Rok 2022
 • Architektura kościołów dominikańskich w średniowiecznych Prusach
  Publikacja

  - Rok 2022

  Badania architektoniczne kościołów w Chełmnie, Elblągu, Gdańsku i Tczewie oraz próba rozpoznania danych na temat świątyni predykantów w Toruniu pozwoliły zrekonstruować historię budowlaną pięciu z nich. Poszczególne obiekty nigdy nie były realizowane w całości według z góry założonego planu. Proces ich projektowania i budowy to aż do przełomu XIV i XV wieku ciągłe modyfikacje, wpasowywanie się w kontekst przestrzenny miasta, zmiany...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
 • Oratorium zakonne dominikanów w Elblągu (poł. XIII w.)
  Publikacja

  - Rok 2016

  Artykuł omawia najstarsze założenie dominikanów w Elblągu będące jednocześnie (obok katedry w Chełmży) najstarszym rozpoznanym i zachowanym sakralnym obiektem kubaturowym na terenie państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Przedstawiono dwie fazy rozwoju oratorium - późnoromańską (1246-ok.1250) i wczesnogotycką (ok. 1275 r.) wskazując na ich związki artystyczne. Podstawę badań stanowiły autorskie badania architektoniczne obiektu.

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • The origins of the brick architecture in Pomerania
  Publikacja

  - Rok 2016

  Traditionally, brick is one of the most popular building materials on the southern coast of the Baltic Sea. Although the origins of brick architecture have been the subject of numerous research studies, their results were focused on the Kingdom of Denmark, merchant-towns and the State of the Teutonic Order. Most scholars claimed that Pomeranian architecture had not been as developed as that in the neighbouring countries. Moreover,...

Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
 • Brzeźno w społecznej koncepcji zagospodarowania Pasa Nadmorskiego
  Publikacja

  W ramach współorganizowanej przez Wydział Architektury PG konferencji ''200 lat kąpieliska w Brzeźnie'', poproszono zespół autorski opracowania urbanistycznego społecznej koncepcji zagodpodarowania Pasa Nadmorskiego o prezentację projektu ze szczególnym uwzględnieniem Brzeźna. W 6-stronicowym artykule opisano obszary cenne przyrodniczo i kulturowo znajdujące się w sąsiedztwie dzielnicy, a także zwróciono uwagę na szanse i zagrożenia...

 • Historia we współczesności. Pas Nadmorski w Gdańsku : dobro wspólne na miarę metropolitalną
  Publikacja

  W ramach prowadzonych w semestrze letnim 2010/2011 przez Katedrę Historii, Teori Architektury i Konserwacji Zabytków cyklu otwartych wykładów ''Historia we współczesności'', dr Bartosz Macikowski wygłosił 18 maja 2011 r. wykład na temat Pasa Nadmorskiego w Gdańsku. Artykuł w ''Piśmie PG'' poświęcony tematyce poruszonej na wykładzie opracowany został przez autorów części urbanistycznej społecznej koncepcji zagospodarowania Pasa...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

 • Jak chronić Pas Nadmorski?
  Publikacja

  Artykuł ma na celu spopularyzowanie wykonanej na zamówienie Polskiego Klubu Ekologicznego Społecznej Koncecpji Zagospodarowania Pasa Nadmorskiego. W artykule omówiono założenia, jakimi kierowano się przy tworzeniu ''Społecznej Koncepcji Zagospodarowania Pasa Nadmorskiego w Gdańsku'' przygotowywanej przez Polski Klub Ekologiczny oraz przedstawiono sam projekt.

 • Rutki: Wieś patrymonialna Młodego Miasta Gdańska

  Rutki były w średniowieczu wsią rycerską leżącą pomiędzy Wrzeszczem, Suchaninem i Pieckami. Lokując Młode Miasto Gdańsk w 1380 r. Zakon Krzyżacki przewidział możliwość dokupienia majątku do jego patrymonium. Dotychczasowa literatura przywołując ten fakt nie próbowała dokładnie określić położenia wsi uznając ją za zaginioną; nie podjęto też próby zrekonstruowania dziejów osady. Wynikało to po części z błędnym utożsamianiem Rutek...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

 • Wędrówki gdańskich cmentarzy. Przemiany miejsc pochówków w metropolii od średniowiecza do czasów współczesnych
  Publikacja

  Celem artykułu było syntetyczne prześledzenie przemian gdańskich nekropolii na tle rozwoju zespołu osadniczego i wskazanie, jak badania nad cemtarzami mogą być wykorzystane do poszerzenia wiedzy na temat historii urbanizacji Gdańska od średniowiecza do współczesności.

Rok 2009
 • Kościół grodowy w Gdańsku. Studium z pogranicza historii i architektury

  W części pierwszej artykułu przedstawiony został zarys dziejów kościoła grodowego, noszącego wezwanie mariackie. Powstał on ok. poł. XII w. i istniał aż do końca lat dwudziestych XIV w. W XIII w. lokowana była przy nim grupa kanonicka pełniąca pełniąca funkcje kancelaryjne przy księciu Świętopełku II i Warcisławie II. Kościół przetrwał zniszczenie Gdańska przez Krzyżaków i był przez nich użytkowany aż do rozpoczęcia budowy zamku...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 3702 razy