Piotr Samól - Osiągnięcia - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Nagrody i wyróżnienia

 • I Nagroda Wydawnictwa UG dla najlepszej książki, przedstawiającej rezultaty pracy doktorskiej

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego - 2019

 • Nagroda Rektora III stopnia za działalność naukową

  uczelniana

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2019

 • Nagroda Miasta Gdańska i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego dla młodych pracowników nauki (za rozprawę doktorską "Młode Miasto Gdańsk (1380-1455) i jego patrymonium")

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Gdańskie Towarzystwo Naukowe - 2018

 • Nagroda Rektora dla Młodych Pracowników Nauki

  uczelniana

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2018

 • Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (za rozprawę doktorską "Architektura kościołów dominikańskich kontraty pruskiej w średniowieczu"

  Nagrody i wyróżnienia krajowe za działalność naukową

  Przyznane przez: Generalny Konserwator Zabytków Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - 2016

 • Nagroda Rektora dla Młodych Pracowników Nauki

  uczelniana

  Przyznane przez: Rektor Politechniki Gdańskiej - 2016

wyświetlono 3702 razy