Piotr Szczuko - Organizacje - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Zespoły Badawcze (Członek zespołu)

Członkostwo w konsorcjach naukowych

 • ADDPRIV "Automatic Data relevancy Discrimination for a PRIVacy-sensitive video surveillance " Grant agreement no: 261653

  Współrealizacja projektu badawczo-rozwojowego w ramach 7. Programu Ramowego.

  Skład: Anova IT Consulting, S.L. Kingston University Higher Education Corporation Politechnika Gdanska Lancaster University Avanzit Tecnologia, S.L. Hewlett Packard Italiana SRL Societa Per Azioni Esercizi Aeroportuali SEA SPA Renfe Operadora The Provost Fellows & Scholars of the College of the Holy and Undivided Trinity of Queen Elizabeth

 • COPCAMS: “COgnitive & Perceptive CAMeraS” (Kamery umożliwiające kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu). Grant agreement No. 332913

  Współrealizacja projektu badawczego programu ARTEMIS. Główny wykonawca, prowadzenie badań naukowych, kierowanie pakietem zadań WP3: Advanced Concepts for Cognitive & Perceptive Video Systems

  Skład: Politechnika Gdańska - PL CEA - FR, STMicroelectronics - FR, THALES SA - FR, INRIA – FR, Information & Image Management Systems - ES, Centre Tecnolologic de Telecom. Catalunya – ES, Concatel - ES, Iquadrat - ES, Tecnalia - ES, Tedesys - ES, Univ. Cantabria – ES, BS Sp. z o.o. Sp. k. - PL, Jožef Stefan Institute - SL, Danmarks Tekniske Universitet - DK, Application Solutions (Electronics and Vision) Ltd - UK, THALES - UK, Queen Mary Univ. London - UK, Kolektor Gr. d.o.o. - SL, ASELSAN - TR,

 • INDECT, Intelligent information system supporting observation, searching and detection for security of citizens in urban environment Grant agreement no.: 218086

  Współrealizacja projektu badawczo-rozwojowego w ramach 7. Programu Ramowego. Przewodzenie pakietowi zadań WP1.

  Skład: AGH – University of Science and Technology Gdansk University of Technology InnoTec DATA GmbH & Co. KG Grenoble INP (Ensimag) MSWiA - General Headquarters of Police Moviquity PSI Transcom GmbH Police Service of Northern Ireland Poznan University of Technology Universidad Carlos III de Madrid Technical University o Sofia University of Wupperta University of York Technical University o Ostrava Technical University o Kosice X-Art Pro Division G.m.b.H. Fachhochschule Technikum Wien

wyświetlono 3282 razy