Piotr Tojza - Dydaktyka - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kursy online

Prowadzone zajęcia

  • Organizacja pracy inżyniera i podstawy normalizacji
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Elektrotechnika

  • Organizacja pracy inżyniera
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Elektrotechnika

  • Przemiany społeczne w kulturze cyfryzacji
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Zarządzanie (4 semestralne)

   Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (4 sem)

   Kierunek: Oceanotechnika

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Zarządzanie (studia w jęz. angielskim)

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Mechatronika

   Kierunek: Matematyka

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (4 sem)

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Informatyka

   Kierunek: Green Technologies

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Civil Engineering

   Specjalność: Civil Engineering

   Kierunek: Analityka gospodarcza (studia w jęz. angielskim)

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Zarządzanie (3 semestralne)

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (3 sem)

   Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Strumień: Environmental Engineering

   Specjalność: Environmental Engineering

   Kierunek: Zielone technologie

   Kierunek: Transport i logistyka

   Kierunek: Analityka gospodarcza

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Transport

   Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Budownictwo

  • Organizacja pracy inżyniera i podstawy normalizacji
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Automatyka, robotyka i systemy sterowania

  • Przemiany społeczne w kulturze cyfryzacji
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna

   Kierunek: Biotechnologia

   Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

   Kierunek: Automatyka, cybernetyka i robotyka

   Kierunek: Mechatronika

   Kierunek: Geodezja i kartografia

   Kierunek: Energetyka

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Civil Engineering

   Specjalność: Civil Engineering

   Kierunek: Chemia budowlana

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Budownictwo

   Kierunek: Zarządzanie (3 semestralne)

   Kierunek: Korozja

   Kierunek: Nanotechnologia (studia w jęz. angielskim)

   Specjalność: Nanostructures and computer simulations in material science

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (4 sem)

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (4 sem)

   Kierunek: Oceanotechnika

   Kierunek: Informatyka

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Strumień: Environmental Engineering

   Specjalność: Environmental Engineering

   Kierunek: Zielone technologie i monitoring

   Kierunek: Energetyka

   Kierunek: Oceanotechnika

   Kierunek: Chemia

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Green Technologies

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Strumień: Environmental Engineering

   Specjalność: Environmental Engineering

   Kierunek: Inżynieria i technologie nośników energii

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (3 sem)

   Kierunek: Transport i logistyka

   Kierunek: Nanotechnologia

   Kierunek: Inżynieria biomedyczna

   Kierunek: Inżynieria materiałowa

   Kierunek: Inżynieria biomedyczna

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Kierunek: Inżynieria środowiska

   Strumień: Inżynieria środowiska

   Kierunek: Budownictwo

   Strumień: Civil Engineering

   Specjalność: Civil Engineering

   Kierunek: Green Technologies and Monitoring

   Kierunek: Inżynieria biomedyczna

   Kierunek: Gospodarka przestrzenna (studia w j. angielskim)

   Kierunek: Transport

   Kierunek: Automatyka, robotyka i systemy sterowania

   Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

   Kierunek: Technologia chemiczna

   Kierunek: Zielone technologie

   Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

   Kierunek: Transport i logistyka

   Kierunek: Elektronika i telekomunikacja

   Kierunek: Mechatronika

   Kierunek: Elektrotechnika

   Kierunek: Oceanotechnika (studia w jęz. angielskim) (3 sem)

   Kierunek: Matematyka

   Kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

   Kierunek: Gospodarka przestrzenna

   Kierunek: Nanotechnologia (studia w jęz. angielskim)

   Specjalność: Nanostructures and computer simulations in material science

   Kierunek: Fizyka Techniczna

   Kierunek: Technologie Kosmiczne i Satelitarne

  • Organizacja pracy inżyniera i podstawy normalizacji
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Automatyka i Robotyka

  • Organizacja pacy inżyniera
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Elektrotechnika

  • Organizacja pracy inżyniera i podstawy normalizacji
   Wydział Elektrotechniki i Automatyki

   Kierunek: Elektrotechnika

Lista recenzowanych prac

 • Aplikacja mobilna monitorująca stan zmęczenia prowadzącego pojazd z wykorzystaniem technik analizy obrazu

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2019

 • Aplikacja komputerowa wspomagająca diagnostykę wybranych chorób serca poprzez analizę zapisu EKG z wykorzystaniem wyselekcjonowanych algorytmów klasyfikacyjnych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyk - 2019

 • Zastosowanie algorytmów genetycznych w sterowaniu wybranymi procesami

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyk - 2019

 • Komputerowy system umożliwiający identyfikację wybranych gestów z wykorzystaniem pomiaru EMG w przypadku osłabionej motoryki mięśniowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyk - 2019

 • Aplikacja komputerowa wspomagająca proces diagnostyczny wybranych chorób człowieka na podstawie wyników badania krwi

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyk - 2019

 • Projekt i wykonanie drukarki 3D dedykowanej do zadań typu Rapid Prototyping

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2019

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego układu sterowania autonomicznego pojazdu podwodnego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • Platforma mobilna wspomagająca prace na zewnątrz wieżowców

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • Opracowanie projektu koncepcyjnego układu sterowania autonomicznego pojazdu podwodnego

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • Zaawansowane algorytmy regulacji poziomem wody w kaskadowym układzie zbiorników w strukturze sprzętowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • System komputerowy wspomagający diagnostykę medyczną na podstawie analizy obrazu wyników badań.

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • Zaawansowane algorytmy regulacji poziomem wody w kaskadowym układzie zbiorników w strukturze sprzętowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • Projekt manipulatora sterowanego za pomocą gestów

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • Projekt manipulatora sterowanego za pomocą gestów

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • System automatycznej identyfikacji i klasyfikacja przedmiotów użytkowych

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • Projekt manipulatora równoległego typu delta w zadaniach typu pick&place

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2018

 • System komputerowy do sterowania silnikami skokowymi z poziomu komputera klasy PC

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2017

 • Projekt robota mobilnego poruszającego się po powierzchni pionowej

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2017

 • Balansowanie wahadła odwróconego z napędem inercyjnym

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2017

 • System sterowania manipulatorem typu SCARA

  Praca magisterska

  - Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki - 2017

wyświetlono 1293 razy