Piotr Żmudziński - Profil naukowy - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Kontakt

E-mail
Brak danych

Wybrane publikacje

  • Broker pasma jako element dynamicznego sterowania siecią DiffServ

    Zasadniczym celem niniejszej pracy jest ustalenie kryteriów oraz porównania proponowanych w literaturze koncepcji BB. Opisana została funkcja BB w domenie oraz omówiona współpraca z brokerami sąsiednich domen DS. Przedstawiona została ogólna architektura funkcjonalna BB przeznaczona do realizacji funkcji sterujących domeną. Następnie zaprezentowane zostały modele centralnego oraz hierarchicznie rozproszonego brokera pasma. Dokonano...

  • Broker pasma jako elemnt dynamicznego sterowania siecią DiffServ

    Zasadniczym celem niniejszej pracy jest ustalenie kryteriów oraz porównania proponowanych w literaturze koncepcji BB. Opisana została funkcja BB w domenie oraz omówiona współpraca z brokerami sąsiednich domen DS. Przedstawiona została ogólna architektura funkcjonalna BB przeznaczona do realizacji funkcji sterujących domeną. Następnie zaprezentowane zostały modele centralnego oraz hierarchicznie rozproszonego brokera pasma. Dokonano...

  • Koncepcja modelu do badnia wydajności domeny IP QoS

    Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji hierarchicznie rozproszonego brokera MBB (Multiple Bandwidth Broker) realizującego funkcje AC w oparciu o pomiary. Zaproponowane zostały przez autorów modele funkcjonalne brokera centralnego oraz brokera brzegowego. Autorzy zaproponowali także algorytm realizujący MBAC, zaimplementowany w brokerze brzegowym. Prezentowany model koncepcyjny umożliwia zwiększenie skalowalności DS oraz ograniczenie...

wyświetlono 84 razy