Age@Work- Budowa kompetencji w zakresie zarządzania wiekiem i zarządzania zasobami ludzkimi - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Age@Work- Budowa kompetencji w zakresie zarządzania wiekiem i zarządzania zasobami ludzkimi

W ramach projektu ManAGE w pierwszym etapie zaplanowano desk research: a) gdzie i jak na poziomie uniwersyteckim naucza się zarządzania wiekiem w regionie Morza Bałtyckiego, b) gdzie i jak instytucje kształcenia ustawicznego w BSR oferują kształcenie w obszarze zarządzania wiekiem, oraz c) jakie kampanie / programy informacyjne i konsultacyjne dla MŚP zostały wdrożone w państwach członkowskich BSR. Wyniki analizy zostaną zebrane w raporcie, który jest pierwszym obowiązkowym efektem projektu seed money. Na podstawie tej oceny zostanie przygotowany plan pracy dla etapu głównego projektu (obowiązkowy produkt nr 2) i raport na temat możliwości finansowania (obowiązkowy produkt nr 3). Celem etapu głównego projektu będzie podniesienie świadomości wśród obecnych i przyszłych menedżerów HR i kadry kierowniczej firmy na temat korzyści płynących z zarządzania wiekiem oraz poprawa ich know-how. Grupy docelowe będą mogły lepiej identyfikować i reagować na specyficzne potrzeby i umiejętności starzejących się pracowników, dostosowywać środowisko pracy i zadania i zachęcać do korzystania z możliwości uczenia się przez całe życie oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie mentoringu i zarządzania wiedzą. Aby osiągnąć ten cel, projekt na głównym etapie może obejmować takie działania, jak: - zorganizowana wymiana i transfer dobrych praktyk w zakresie edukacji zarządzania wiekiem - rozwój nowych ofert edukacyjnych tam, gdzie do tej pory nie istniały - mogą to być na przykład programy nauczania, moduły szkoleniowe lub narzędzia konsultacyjne dla MŚP - opracowanie wspólnego programu badań pan-BSR dla specjalistów ds. zarządzania wiekiem - organizowanie profesjonalnych forów wymiany dla menedżerów HR - przeprowadzenie analizy porównawczej i sformułowanie zaleceń dotyczących ulepszenia instrumentów polityki i systemów wsparcia dla MŚP - w celu prowadzenia działań informacyjnych i komunikacyjnych z grupami docelowymi: a) dostawców usług edukacyjnych, b) agencji rozwoju biznesu i innych instytucji wspierających MŚP oraz c) samych pracodawców. Realizacja projektu oznaczać będzie dla Politechniki Gdańskiej dostęp do nowej wiedzy w zakresie zarządzania wiekiem (obszar badawczy), możliwości prowadzenia kursów w tym zakresie i wspólnego działania z innymi ośrodkami na rzecz wypracowania programów kształcenia i ich wdrażania, w tym także w przedsiębiorstwach.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Age@Work
Program finansujący:
Europejska Współpraca Terytorialna
Porozumienie:
#S043 z dnia 2020-09-25
Okres realizacji:
2020-09-25 - 2021-09-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Anita Richert-Kaźmierska
Realizowany w:
Katedra Przedsiębiorczości
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Stockholm School of Economics in Riga (Łotwa)
  • Academy of Economics Schleswig-Holstein (Niemcy)
  • Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan (Szwecja)
  • Satakunta Chamber of Commerce (Finlandia)
Wartość projektu:
50 000.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusze Europejskie [w tym Fundusze Strukturalne]
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1427 razy