Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych

Projekt ma na celu wykształcenie najwyższej klasy specjalistów w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji - obszarów kluczowych dla nowoczesnej gospodarki, wspierania rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych i przygotowanie kadr cyfrowej gospodarki. W wyniku realizacji Projektu absolwenci uzyskają zaawansowane kompetencje cyfrowe, które umożliwią im podejmowanie różnorodnych aktywności w obszarze kluczowych wyzwań technologii cyfrowych, w tym inicjowanie i prowadzenie innowacyjnych projektów wdrożeniowych. Ponadto przewidziany komponent silnego powiązania działań Projektu z potrzebami gospodarki i administracji, przygotuje adresatów projektu do wspierania instytucji o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. W związku z powyższym, strategiczne znaczenie Projektu dla rozwoju szeroko rozumianych kompetencji cyfrowych społeczeństwa, ważnych zarówno w kontekście jakości życia indywidualnych osób oraz rozwoju gospodarczego kraju, jest niezaprzeczalne. W uczelniach wyższych uczestniczących w projekcie zostaną uruchomione nowe kierunki kształcenia lub specjalności, związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, które będą charakteryzować się wysokim poziomem jakości i atrakcyjności kształcenia. Projekt zakłada: 1. Powołanie Rady Programowej, która będzie sprawować merytoryczny nadzór nad całością realizacji Projektu; 2. Opracowanie wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia poprzedzone pogłębioną diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, konsultacje z szeroką grupą interesariuszy projektu; 3. Przygotowanie nowych materiałów dydaktycznych, programów studiów, uruchomienie nowych specjalności, organizacja i przeprowadzenie kształcenia; Dofinansowanie dla uczelni obejmie: prowadzenie studiów II stopnia w ww. obszarach, finansowanie udziału studentów w stażach, wyjazdach studyjnych, konferencjach międzynarodowych na całym świecie, przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe realizowane przez uczestników studiów we współpracy z przedsiębiorstwami. Cele projektu zrealizowane zostaną poprzez nabór co najmniej 100 studentów przez dwa cykle nauczania na dwóch specjalnościach II stopnia. Zakładane jest, że co najmniej 64 osoby ukończą cały program nauczania. Projekt dla Politechniki Gdańskiej ma znaczenie wizerunkowe i rozwojowe - pozyskane środki pozwolą uruchomić nowoczesne kształcenie, w niezwykle popularnych dziedzinach nauki, ściśle związane ze światowymi trendami.
Ilustracja publikacji

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
AITECH
Program finansujący:
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Instytucja:
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Porozumienie:
POPC.03.02.00-00-0001/20-00 z dnia 2021-01-19
Okres realizacji:
2021-01-19 - 2023-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Piotr Szczuko
Realizowany w:
Dziekanat Wydziału Elektr., Telekom. i Inform.
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Ministerstwo Cyfryzacji (Polska)
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza (Polska)
 • Politechnika Poznańska (Polska)
 • Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Politechnika Wrocławska (Polska)
Wartość projektu:
51 521 859.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

Filtry

wszystkich: 2

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2021

 • Towards Cancer Patients Classification Using Liquid Biopsy

  Liquid biopsy is a useful, minimally invasive diagnostic and monitoring tool for cancer disease. Yet, developing accurate methods, given the potentially large number of input features, and usually small datasets size remains very challenging. Recently, a novel feature parameterization based on the RNA-sequenced platelet data which uses the biological knowledge from the Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes, combined with a classifier...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 1003 razy