Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach

We wniosku zaproponowano innowacyjne prace badawcze, których celem jest ułatwienie szerokiego wprowadzenia na rynek technologii ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym (ang. PEMFC). Opracowane zostaną algorytmy sterowania, magazyn rezerwy mocy oraz sterownik sprzętowy dla systemu z ogniwami PEMFC, których cechą podstawową będzie elastyczność pod względem zastosowania systemu w różnych dziedzinach (napęd samochodowy, elektrownie rozproszone, przenośne zasilanie). Dzięki specjalnym rozwiązaniom stos ogniw PEMFC dowolnej konstrukcji – także o obniżonym koszcie wytwarzania, będzie mógł pracować sprawniej i dłużej bez wymiany, a także będzie mógł być wykorzystany w całej gamie zastosowań. Obniży to koszty. Adresatem rezultatów projektu jest powstający aktualnie przemysł ogniw PEMFC w państwach UE, włączając nasze kraje, oraz w Japonii i USA. Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą firmy pragnące wprowadzić swoje rozwiązania z dziedziny PEMFC na szerszy rynek, a, docelowo, społeczeństwa, które korzystać będą ze zrównoważonego schematu energetycznego w sektorach transportu i energetyki.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
COALA
Program finansujący:
Polsko-Niemiecki Program na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Okres realizacji:
2016-11-01 - 2019-10-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • 5. Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff Forschung Baden-Württemberg (Niemcy)
  • 4. PowerCell Germany (Niemcy)
  • 3. Impact Clean Power Technology (Polska)
  • 2. Deutsches Luft- und Raumfahrt (Niemcy)
Wartość projektu:
8 561 665.35 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 6

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

wyświetlono 530 razy