Ambifilowe związki fosforu: synteza, struktura oraz zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ambifilowe związki fosforu: synteza, struktura oraz zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek

Celem naukowym projektu jest synteza ambifilowych związków fosforu: fosfinofosforanów RR'P-PL2 i geminalnych fosfinofosforanów: RR'PO-L2 i RR'P-CH2-L2 (R, R '= tBu, Ph, Cy, iPr i L = dwukleszczowy ligand chelatujący: katechol, pinakol, N-metylomocznik, szczawian, perfluoropinakol lub perfluorokatechol) i ich zastosowanie w aktywacji małych cząsteczek. Te ostatnie można uznać za wewnątrzcząsteczkowe sfrustrowane pary Lewisa, w której reaktywne centrum fosforowe działa zarówno jako zasadowy (RR’P-), jak i kwasowy komponent (-PL2), co jest niespotykaną koncepcją w chemii układów FLP. Naszym celem jest otrzymanie systemów, które dzięki właściwościom sterycznym i elektronowym będą w stanie naśladować metale przejściowe. Zakładamy, że racjonalne projektowanie związków fosforu, zawierających centra zasadowe Lewisa (RR'P) i kwasowe Lewisa (PL2) wraz ze zrozumieniem kluczowych etapów mechanizmu reakcji może ułatwić aktywację małych cząsteczek przez te pary. Dzięki temu możemy przyczynić się do rozwoju wyjątkowego i poszukiwanego typu reaktywności, w której pierwiastek grup głównych jest w stanie spełniać rolę metalu przejściowego. Powstałe produkty zostaną w pełni scharakteryzowane, a ich reaktywność zostanie zbadana w reakcjach z H2, CO2, SO2, N2O, CS2, a także PhNCO, PhNCS, PhNSO, RR’CO i RCHO.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/35/N/ST4/03168 z dnia 2020-06-25
Okres realizacji:
2020-06-25 - 2022-06-24
Kierownik projektu:
mgr inż. Natalia Szynkiewicz
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii Nieorganicznej
Wartość projektu:
139 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

wyświetlono 1401 razy