Aromatyczne aminotransferazy z Candida albicans jako cele molekularne w chemoterapii przeciwgrzybowej. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Aromatyczne aminotransferazy z Candida albicans jako cele molekularne w chemoterapii przeciwgrzybowej.

Drobnoustroje grzybowe są przyczyną wielu poważnych, często śmiertelnych chorób infekcyjnych, szczególnie u pacjentów z osłabionym systemem immunologicznym, których liczba narasta lawinowo, zarówno z powodu rozprzestrzeniania się epidemii AIDS, jak i w konsekwencji stosowania metod terapii powodujących osłabienie odporności organizmu Grzybice układowe są powodowane głównie przez grzyby pleśniowe z rodzaju Aspergillus oraz drożdżaki z rodzaju Candida. Szereg gatunków mikroorganizmów grzybowych znanych jest jako jedne z najczęściej występujących czynników infekcyjnych powodujących zakażenia szpitalne. Pod tym względem drożdżaki Candida albicans zajmują czwarte miejsce na liście najczęściej stwierdzanych czynników etiologicznych infekcji szpitalnych. Leczenie grzybic układowych jest bardzo trudne, zarówno z uwagi na problemy diagnostyczne, jak i z powodu bardzo ograniczonego repertuaru skutecznych chemoterapeutyków przeciwgrzybowych. Celem poznawczym projektu jest pełna charakterystyka dwóch enzymów szlaku biosyntezy /degradacji aminokwasów aromatycznych (Aro8p, Aro9p) oraz weryfikacja hipotezy możliwości wykorzystania ich jako celów molekularnych w chemoterapii przeciwgrzybowej. Proponowane podejście jest uwarunkowane egzogennym (Phe, Trp) lub względnie egzogennym (Tyr) charakterem aminokwasów aromatycznych dla ludzi oraz zdolnością komórki grzybowej do jego syntezy, a także brakiem leków przeciwgrzybowych charakteryzujących się niską toksycznością czy szerokim spektrum działania. Kluczowe procesy zachodzące podczas infekcji, takie jak: adhezja, filamentacja, penetracja i niszczenie komórek gospodarza związane są z ekspresją licznych białek, co prowadzi do znacznego zwiększenia zapotrzebowania na aminokwasy. Ponadto ze względu na prawdopodobne szerokie spektrum substratowe Aro8p i Aro9p enzymy te mogą pełnić kluczowe role w kilku istotnych dla prawidłowego funkcjonowania komórek grzybowych szlakach biosyntetycznych (m.in. biosynteza aminokwasów aromatycznych oraz L-Lys). Uzyskane wyniki będą ujęte w rozprawie habilitacyjnej kierownika projektu oraz będą stanowić element rozprawy doktorskiej jednego z wykonawców. Ponadto rezultaty badań zostaną przedstawione w formie publikacji w renomowanych, międzynarodowych czasopismach naukowych, a także w postaci komunikatów na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/B/NZ6/04248 z dnia 2016-02-15
Okres realizacji:
2016-02-15 - 2019-02-14
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Iwona Gabriel
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Wartość projektu:
640 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 161 razy