Automatyzacja pomiarów postepów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Automatyzacja pomiarów postepów terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu

Celem projektu jest opracowanie metod i narzędzi informatycznych umożliwiających automatyczną ocenę postępów terapii u dzieci z autyzmem. Ocena postępów terapii będzie dokonywana na podstawie śledzenia wzorców behawioralnych w korzystaniu z tabletu i aplikacji. Wzorce zachowania, które mogą być użyte w monitorowaniu obejmują między innymi: ruchy urządzeniem (dane pochodzące z akcelerometru), posługiwanie się urządzeniem (ruchy na ekranie typu tap i swipe, w tym wielopunktowe), posługiwanie się aplikacjami (wzorce nawigacji, opóźnienia decyzyjne, reakcje na dystraktory). Wzorce te będą rejestrowane podczas zadań edukacyjnych w specjalnie zaprojektowanych aplikacjach. Istnieją badania, które potwierdzają możliwość wykorzystania wzorców behawioralnych w diagnostyce, jednak nie ma aplikacji wykorzystujących te osiągnięcia. Odpowiednia terapia dzieci z autyzmem zapobiega ich wykluczeniu społecznemu i umożliwia w części przypadków przywrócenie ich do życia społecznego, a nawet pracę. Projekt oznacza dla PG: możliwość rozwoju naukowego zaangażowanych pracowników, przygotowanie publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, możliwość wdrożenia wyników projektu

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
AUTMON
Program finansujący:
Innowacje Społeczne
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
IS-2/6/NCBR/2015 z dnia 2015-04-10
Okres realizacji:
2015-03-01 - 2017-07-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr hab. inż. Agnieszka Landowska
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Oprogramowania
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Fundacja Hipoterapia (Polska)
  • Harimata Sp. z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
1 133 818.75 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 169 razy