Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie

Badania architektoniczne kościołów franciszkanów w Barczewie i Chełmnie obejmują wykonanie inwentaryzacji architektonicznej i pomiarów odsłoniętych partii murów. W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi w Barczewie możliwe będzie ustalenie chronologii względnej przemurowań. Wyniki badań zostaną skonfrontowane z zachowanymi zespołami akt budowlanych (z zespole rejencji kwidzyńskiej i rejencji olsztyńskiej) poszczególnych obiektów. W przypadku Chełmna – kościół św. Mikołaja i Jakuba został przed 2010 r. wyremontowany, jednak prowadzone prace nie zabezpieczyły go przed kapilarnym podciąganiem wody. W wyniku tego w 2015 r. skuto tynki w przyziemu odsłaniając wiele nieudokumentowanych elementów jego architektury (m.in. ślady zlikwidowanego lektorium). Projekt zacieśnia współpracę Politechniki Gdańskiej z podmiotami zarządzającymi obiektami zabytkowymi (parafiami w Barczewie i Chełmnie). Praktycznym celem jest również uzyskanie finansowania dla prac, które w najbliższych latach stanowić będą przedmiot aplikowania po granty krajowe (NCN) w ramach programów OPUS lub SONATA

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2017-09-26
Okres realizacji:
2017-10-11 - 2018-10-10
Kierownik projektu:
dr inż. arch. Piotr Samól
Realizowany w:
Katedra Historii, Teorii Architektury i Konserwacji Zabytków
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2020

wyświetlono 278 razy