Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym z terenów rolniczych i miejskich - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania nad procesami usuwania związków biogennych, wybranych metali ciężkich oraz arsenu w systemach pływających wysp hydrofitowych zasilanych spływem powierzchniowym z terenów rolniczych i miejskich

Proponowany projekt zakłada poznanie dróg i mechanizmów usuwania związków biogennych (azotu i fosforu), metali ciężkich (Cu, Cd, Pb) oraz metalloidu (As) przez 4 gatunki makrofitów (Phragmites australis Cav., Iris pseudacorus L., Typha latifolia L., and Alisma plantago-aquatica L.) charakterystycznych dla klimatu Polski. Badania nad procesem zostaną wykonane w dwóch etapach: badania mikro, w których makrofity będą poddawane działaniu różnych dawek substancji biogennych, metali i metalloidu w celu poznania indywidualnych własności roślin oraz badania meso, w których makrofity zostaną rozmieszczone losowo na pływającej wyspie i poddane analizom symulowanego spływu powierzchniowego o okresowo podwyższonych dawkach wymienionych zanieczyszczeń. Wyniki projektu pozwolą określić poziom fitoekstrakcji zanieczyszczeń przez rośliny oraz ocenić stopień usuwania zanieczyszczeń co jednocześnie pozwala ocenić efekt podczyszczania. Zostanie przeanalizowane ile zanieczyszczeń gromadzi się w częściach podwodnych i powietrznych makrofitów, ile zanieczyszczeń jest deponowanych w osadach dennych oraz jaka jest charakterystyka mikrobiologiczna ryzosfery oraz osadów. Flowting treatment wetlands należą do promowanego zakresu „najlepszych praktyk zarządzania” (z ang. „best management practices”). Dodatkowo są rozwiązaniem proekologicznym oraz dostosowują się do podejścia opartego na gospodarce o obiegu zamkniętym (z ang. „circular economy”), szczególnie z uwagi na obieg azotu i fosforu w środowisku. Przeprowadzone badania dostarczą istotnych informacji na temat przydatności czterech gatunków makrofitów ogólnie dostępnych w Polsce zaaranżowanych na pływających wyspach ekologicznych do podczyszczania spływów z terenów miejskich i rolniczych. Znaczenie projektu dla PG: zakup aparatury, rozwój dyscypliny Inżynieria Środowiska Górnictwo i Energetyka, promocja jednostki naukowej na konferencjach międzynarodowych, publikowanie wyników badań w czasopismach JCR.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
-
Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/35/N/ST8/01134 z dnia 2020-10-01
Okres realizacji:
2020-10-01 - 2022-09-30
Kierownik projektu:
dr inż. Nicole Nawrot
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Wartość projektu:
139 860.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1126 razy