Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
MINIATURA
Porozumienie:
z dnia 2017-10-03
Okres realizacji:
2017-10-03 - 2018-10-02
Kierownik projektu:
Wartość projektu:
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 6 razy