Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania oddziaływań pochodnych akrydyny oraz niesymetrycznych pochodnych bisakrydynowych z kwasami nukleinowymi metodami spektroskopii NMR

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
MINIATURA
Porozumienie:
Okres realizacji:
2018-09-23 - 2018-09-23
Kierownik projektu:
Jednostka nadzorująca:
Wartość projektu:
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 7 razy