Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badania procesów oraz stworzenie modelu korozji wysokotemperaturowej porowatych stopów metalicznych: wpływ składu chemicznego oraz mikrostruktury.

Porowate stopy metaliczne to nowoczesne materiały mogące w przyszłości zastąpić drogie i trudne w przygotowaniu materiały ceramiczne. Projekt dotyczy badań właściwości wysokotemperaturowych ferrytycznych oraz austenitycznych stopów tworzących tlenki ochronne na bazie chromu. Opisanie wybranych właściwości wysokotemperaturowych pozwoli na określenie przydatności badanych materiałów, opisane zostaną zakresy temperatury pracy oraz możliwe atmosfery pracy. Poprzez wystąpienia konferencyjne oraz publikacje międzynarodowe, projekt przyczyni się do wzmocnienia międzynarodowej pozycji Politechniki Gdańskiej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CorPorAl
Program finansujący:
SONATA_BIS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/30/E/ST8/00821 z dnia 2019-07-01
Okres realizacji:
2019-07-01 - 2023-06-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Sebastian Molin
Realizowany w:
Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

wyświetlono 209 razy