Badanie migracji związków pochodzenia antropogenicznego (alkilo pochodnych pirydyny, alkilo-benzylo-dimetylo lub trimetylo- czwartorzędowych soli amoniowych oraz ich estrów) w ekosystemach wodnych zagrożonych przedostawaniem się do nich ścieków. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie migracji związków pochodzenia antropogenicznego (alkilo pochodnych pirydyny, alkilo-benzylo-dimetylo lub trimetylo- czwartorzędowych soli amoniowych oraz ich estrów) w ekosystemach wodnych zagrożonych przedostawaniem się do nich ścieków.

Podjęta tematyka analityki surfaktantów w próbkach środowiskowych dotyczy niezmiernie istotnego problemu. Zaproponowana metodyka analityczna umożliwi wskazanie stopnia narażenia na związki powierzchniowo-czynne względem różnorodnych organizmów żywych oraz śledzenia ich dróg migracji w wodnych ekosystemach, które mogą być zagrożone wprowadzaniem ścieków. Jak dotąd ten problem badawczy nie został podjęty w instytutach badawczych na terenie Polski, a jedynie w nieznacznym stopniu poza granicami Polski. Założenia projektu pozwolą zdobyć wiedzę na temat zmian zachodzących w poszczególnych ekosystemach a w konsekwencji będą mogły być prowadzone badania w celu określania produktów przemiany kationowych związków (na chwilę obecną nie ma tego typu doniesień literaturowych).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy