Badanie możliwość zastosowania lekkiego kruszywa budowlanego zmodyfikowanego materiałami zmiennofazowymi (PCM) w budownictwie. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie możliwość zastosowania lekkiego kruszywa budowlanego zmodyfikowanego materiałami zmiennofazowymi (PCM) w budownictwie.

Projekt ma na celu teoretyczne i eksperymentalne zbadanie możliwości zastosowania lekkiego kruszywa budowlanego zmodyfikowanego materiałami zmiennofazowymi PCM (Phase Change Materials) w budownictwie.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Minigranty dla młodych pracowników nauki
Program finansujący:
Dotacja celowa na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zdań z nim związanych, służących rozwojowi młodych naukowców...
Porozumienie:
4914/E-359/M/2017 z dnia 2017-03-10
Okres realizacji:
2017-04-18 - 2018-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Michał Ryms
Realizowany w:
Katedra Aparatury i Maszynoznawstwa Chemicznego
Wartość projektu:
10 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 127 razy