Badanie produktów degradacji wybranych farmaceutyków w środowisku - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie produktów degradacji wybranych farmaceutyków w środowisku

Celem projektu jest zbadanie stabilności wybranych leków, degradacja wybranych związków w różnych warunkach oraz identyfikacja produktów ich degradacji w próbkach wód środowiskowych; badanie różnych wód pod kątem zawartości określonych produktów degradacji; stworzenie szlaku powstawania produktów degradacji wybranych związków na podstawie przeprowadzonych badań identyfikacji tychże związków w próbkach wód środowiskowych

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2012/05/N/ST4/01991 z dnia 2013-02-13
Okres realizacji:
2013-02-13 - 2014-10-12
Kierownik projektu:
Anna Jakimska-Nagórska
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
80 002.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 62 razy