Badanie przewodnictwa protonowego w roztworach stałych ceranu-cyrkonianu baru - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie przewodnictwa protonowego w roztworach stałych ceranu-cyrkonianu baru

W projekcie zostanie zbadany wpływ własności strukturalnych na właściwości elektryczne materiałów perowskitowych z grupy BaCeO3-BaZrO3. Nacisk położony zostanie na przewodnictwo protonowe. Przeprowadzone badania mają na celu scharakteryzowanie i opisanie właściwości materiałów objętościowych (3D). W przyszłości zostaną przebadane cienkie warstwy (2D) tych materiałów. Dzięki temu będzie można dokonać analizy porównawczej wpływu rozmiarów materiału.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MINIATURA
Program finansujący:
MINIATURA
Okres realizacji:
2019-12-19 - 2020-12-18
Kierownik projektu:
dr inż. Piotr Winiarz
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 99 razy