Badanie struktury elektronowej i magnetycznej międzymetalicznych węglików zawierających jony metali ziem rzadkich - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie struktury elektronowej i magnetycznej międzymetalicznych węglików zawierających jony metali ziem rzadkich

Celem projektu jest opracowanie mikroskopowego opisu mechanizmów łączących stany uporządkowania elektronowego i magnetycznego ze strukturą krystaliczną i pasmową w międzymetalicznych węglikach zawierających jony metali ziem rzadkich. W tym celu nawiązana będzie współpraca z grupą naukowców z Politechniki Wiedeńskiej. Praca badawcza skupi się na eksperymentach wykorzystujących wiązki promieniowania lub cząstek, wspartych badaniem własności termoelektrycznych i transportowych. Wzajemnie uzupełniające się doświadczenie badawcze członków obu grup badawczych pozwoli nie tylko na wykorzystanie szerokiego wachlarza dostępnych metod badawczych w obecnym projekcie, ale również na rozszerzenie współpracy w przyszłości.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
HKcarb
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Kamil Kolincio
Realizowany w:
Zakład fizyki nanomateriałów
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Wiedeńska (Technische Universität Wien) (Austria)
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 23 razy