Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu

Celem projektu jest przeprowadzenie oryginalnych prac badawczych teoretycznych i ekperymentalnych, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach występujących w elektrycznych układach napędowych z silnikami indukcyjnymi wielofazowymi zasilanymi z falowników prądu.Przewiduje się, że w projekcie powstaną nowe algorytmy, które pozwolą na sterowanie maszyną szczególnie pięciofazową bez pomiaru prędkości kątowej wirnika w pełnym zakresie pracy. Bezczujnikowe sterowanie umożliwi pracę maszyny wielofazowej zarówno przy prędkościach bliskich zero jak i większych od znamionowej. We współczesnych układach napędowych prądu przemiennego występują maszyny trójfazowe, które zasilane są z falownika napięcia. Zastąpienie maszyny trójfazowej przez maszynę o większej liczbie faz, np. 5 fazowej, cechuje się licznymi zaletami. Najważniejsze korzyści to: zwiększenie momentu napędowego przy tych samych wymiarach maszyny, mniejsze pulsacje momentu – większa gęstość momentu i zmniejszenie hałasu oraz większa odporność układu na uszkodzenia. Rodzaj przekształtnika wpływa na właściwości napędu elektrycznego. W napędzie przewiduje się zastosowanie maszyny 5 fazowej zasilanej z falownika prądu. Głównymi zaletami takiego rozwiązania są prawie sinusoidalne przebiegi napięcia i prądu stojana, co w przypadku zasilania maszyny 5 fazowej korzystnie wpływa na mniejsze pulsacje momentu, obniżenie poziomu hałasu do prawie niesłyszalnego oraz zasilanie maszyny wielofazowej na daleką odległość bez stosowania dodatkowych filtrów. Taka konfiguracja układu napędowego znacznie komplikuje bezczujnikowy algorytm sterowania. Uzyskane wyniki badań ekperymentalnych będą opisane w renomowanych czasopismach naukowych oraz przedstawione na międzynarodowych konferencjach.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
UMO-2018/31/N/ST7/03889 z dnia 2019-07-26
Okres realizacji:
2019-07-26 - 2021-07-25
Kierownik projektu:
mgr inż. Filip Wilczyński
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 50 razy