Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie właściwości bezczujnikowego napędu elektrycznego z pięciofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika prądu

Celem projektu jest przeprowadzenie oryginalnych prac badawczych teoretycznych i ekperymentalnych, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach występujących w elektrycznych układach napędowych z silnikami indukcyjnymi wielofazowymi zasilanymi z falowników prądu.Przewiduje się, że w projekcie powstaną nowe algorytmy, które pozwolą na sterowanie maszyną szczególnie pięciofazową bez pomiaru prędkości kątowej wirnika w pełnym zakresie pracy. Bezczujnikowe sterowanie umożliwi pracę maszyny wielofazowej zarówno przy prędkościach bliskich zero jak i większych od znamionowej. We współczesnych układach napędowych prądu przemiennego występują maszyny trójfazowe, które zasilane są z falownika napięcia. Zastąpienie maszyny trójfazowej przez maszynę o większej liczbie faz, np. 5 fazowej, cechuje się licznymi zaletami. Najważniejsze korzyści to: zwiększenie momentu napędowego przy tych samych wymiarach maszyny, mniejsze pulsacje momentu – większa gęstość momentu i zmniejszenie hałasu oraz większa odporność układu na uszkodzenia. Rodzaj przekształtnika wpływa na właściwości napędu elektrycznego. W napędzie przewiduje się zastosowanie maszyny 5 fazowej zasilanej z falownika prądu. Głównymi zaletami takiego rozwiązania są prawie sinusoidalne przebiegi napięcia i prądu stojana, co w przypadku zasilania maszyny 5 fazowej korzystnie wpływa na mniejsze pulsacje momentu, obniżenie poziomu hałasu do prawie niesłyszalnego oraz zasilanie maszyny wielofazowej na daleką odległość bez stosowania dodatkowych filtrów. Taka konfiguracja układu napędowego znacznie komplikuje bezczujnikowy algorytm sterowania. Uzyskane wyniki badań ekperymentalnych będą opisane w renomowanych czasopismach naukowych oraz przedstawione na międzynarodowych konferencjach.

 

Publikacje powiązane z projektem:

 

1. F. Wilczyński, M. Morawiec, K. Blecharz, A. Jąderko, “Badania bezczujnikowego układu napędowego z silnikiem pięciofazowym w normalnych i awaryjnych stanach pracy,” ELECTROTECHNICAL  REVIEW, vol. 1, no. 1, pp. 153–159, Jan. 2020, doi: 10.15199/48.2020.01.33.

2. M. Morawiec, A. Lewicki, “Speed Observer Structure of Induction Machine Based on Sliding Super-Twisting and Backstepping Techniques,” IEEE Trans. Ind. Inf., pp. 1122–1131, Feb. 2021, doi: 10.1109/TII.2020.2974507.
 
3. M. Morawiec, F. Wilczynski, “Sensorless Control of Five-phase Machine Supplied by the Current Source Inverter,” 2020 XI International Conference on Electrical Power Drive Systems (ICEPDS), Saint Petersburg, Russia, Oct. 2020,  doi: 10.1109/ICEPDS47235.2020.9249345.
 
4. F. Wilczynski, M. Morawiec, “Sterowanie maszyną pięciofazową zasilaną z falownika prądu z wykorzystaniem zmiennych multiskalarnych,” XIV Konferencja Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym (SENE), Łódź, Polska, 2019.
 
 

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/31/N/ST7/03889 z dnia 2019-07-26
Okres realizacji:
2019-07-26 - 2021-07-25
Kierownik projektu:
mgr inż. Filip Wilczyński
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

wyświetlono 1646 razy