Badanie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie comammox Nitrospira w układzie z jednostopniową deamonifikacją. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie comammox Nitrospira w układzie z jednostopniową deamonifikacją.

Deamonifikacja, znana również jako częściowa nitryfikacja i „beztlenowe” utlenianie amoniaku (anammox), jest nową, obiecującą koncepcją oczyszczania ścieków, która może zrewolucjonizować na dziesięciolecia technologię usuwania azotu w komunalnych oczyszczalniach ścieków. Proces ten umożliwia osiągnięcie wysokiej efektywności usuwania azotu ze ścieków przy jednoczesnym uzyskaniu samowystarczalności energetycznej oczyszczalni (lub nawet pozytywnego bilansu energii), a w efekcie – znacznej redukcji kosztów operacyjnych. Częściowa nitryfikacja (utlenianie NH4+ do NO2-) warunkuje prawidłowy przebieg procesu anammox, a w konsekwencji deamonifikacji. Odkrycie niespełna 4 lata temu procesu całkowitej nitryfikacji, tj. utlenianie NH4+ bezpośrednio do NO3- (ang. COMAMMOX), przez tylko jeden rodzaj mikroorganizmów należących do Nitrospira sp. zmusza do zrewidowania dotychczasowej wiedzy w zakresie procesów biologicznego usuwania azotu. Pomimo, iż koegzystencja bakterii anammox i „comammox Nitrospira” została eksperymentalnie potwierdzona (Van Kessler i wsp., 2015), nie znana jest ich rola w procesie deammonifikacji. Z uwagi na aktualność zagadnienia, niezwykle istotne jest określenie czynników wpływających na obecność bakterii comammox w systemach oczyszczania ścieków, zwłaszcza tych wykorzystujących nowe procesy, takie jak deamonifikacja lub skrócona nitryfikacja denitryfikacja poprzez azotyny (tzw. "nitrite shunt"). Nadmierny rozwój bakterii comammox w tego typu układach, może w krótkim czasie doprowadzić do całkowitej destabilizacji układu a w rezultacie całkowitego zahamowania procesów nitrytacji oraz deamonifikacji. Skuteczna inhibicja bakterii utleniających azotyny stanowi jedno z największych wyzwań wśród wielu zespołów badawczych. Do głównych czynników mających inhibitujący wpływ na rozwój bakterii utleniających azotyny możemy zaliczyć wysokie stężenie wolnego amoniaku (NH3), temperaturę, pH, stężenie tlenu rozpuszczonego oraz czas zatrzymania w reaktorze. Zaplanowane badania mają na celu określenie wpływu strategii napowietrzania oraz stężenia tlenu rozpuszczonego na bakterie „comammox Nitrospira” w układzie z jednostopniową deamonifikacją. Uzyskane wyniki poszerzą wiedzę na temat czynników warunkujących rozwój bakterii „comammox Nitrospira”.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2019-12-19 - 2020-12-18
Kierownik projektu:
dr inż. Dominika Sobotka
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Sanitarnej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 244 razy