Badanie zjawisk rekombinacyjnych w hybrydowych ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie zjawisk rekombinacyjnych w hybrydowych ogniwach słonecznych na bazie materiałów perowskitowych

Celem niniejszego projektu jest zrozumienie zjawisk rekombinacji swobodnych nośników ładunku zachodzących w materiałach perowskitowych używanych do wytwarzania ogniw słonecznych. Planuje się przeprowadzenie dogłębnej analizy numerycznej z wykorzystaniem modelu dryfu-dyfuzji w kilku układach ogniw. Otrzymane rezultaty badań pozwolą na poszerzenie wiedzy o zjawiskach elektronowych zachodzących w materiałach hybrydowych o strukturze perowskitowej, co pozwoli na dalsze zwiększenia wydajności konwersji energii.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/29/N/ST7/02326 z dnia 2019-01-28
Okres realizacji:
2019-01-28 - 2022-01-27
Kierownik projektu:
dr inż. Damian Głowienka
Realizowany w:
Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 353 razy