Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rzekę Scotta (Fiord Bellsund, Spitsbergen) przy ich modyfikacji pod wpływem wód opadowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rzekę Scotta (Fiord Bellsund, Spitsbergen) przy ich modyfikacji pod wpływem wód opadowych

Głównym celem projektu jest zbadanie zróżnicowania wód zasilających proglacjalną rzekę Scotta (tj. wody ablacyjne, niwalne oraz opadowe) pod kątem występowania w nich związków chemicznych o właściwościach toksycznych, mutagennych oraz rakotwórczych. Dodatkowo zostanie podjęta próba: określenia modyfikacji wód ablacyjnych przez wody opadowe oraz oszacowania ładunku zanieczyszczeń transportowanych do fiordu Bellsund wraz z wodami rzeki Scotta. Rzeka Scotta odprowadza do Fiordu Bellsund wody z obszaru o powierzchni ponad 10 km2 , z czego 51% stanowi sam lodowiec Scottbreen (Bartoszewski, 2004). Wody opuszczające lodowce są potencjalnym źródłem zanieczyszczeń organicznych, które mogą ulegać bioakumulacji głównie w tkankach organizmów zwierzęcych. Wrażliwość ekosystemu arktycznego (składającego się jedynie z kilku kluczowych gatunków) na szkodliwy wpływ zanieczyszczeń w nim występujących jest wyraźnie zaznaczona przez Koivurova (2005). Zdaniem Koivurova konsekwencją obecności ksenobiotyków w środowisku może być nawet zachwianie się równowagi ekologicznej. Zanieczyszczenia wyemitowane do atmosfery z obszarów Eurazji pojawiają się na terenie zlewni rzeki Scotta w następstwie ich transportu na duże odległości, a następnie mokrej oraz suchej depozycji z atmosfery. Wraz z wodami odpływającymi z obszaru zlewni rzeki Scotta szkodliwe dla środowiska związki chemiczne trafiają do fiordu Bellsund. Badania jakościowe oraz ilościowe zanieczyszczeń w różnych źródłach zasilania rzeki Scotta pozwolą na określenie, które z tych źródeł są odpowiedzialne za dostarczanie poszczególnych zanieczyszczeń do wód fiordu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SCOTT_2
Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/17/N/ST10/03177 z dnia 2016-03-01
Okres realizacji:
2016-03-01 - 2019-02-28
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
150 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

wyświetlono 114 razy