Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rzekę Scotta (Fiord Bellsund, Spitsbergen) przy ich modyfikacji pod wpływem wód opadowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Badanie zróżnicowania ładunków zanieczyszczeń antropogenicznych transportowanych w wodach zasilających peryglacjalną rzekę Scotta (Fiord Bellsund, Spitsbergen) przy ich modyfikacji pod wpływem wód opadowych

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SCOTT_2
Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
UMO-2015/17/N/ST10/03177 z dnia 2016-03-01
Okres realizacji:
2016-03-01 - 2019-02-28
Realizowany w:
Wartość projektu:
150 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy

Filtry

wszystkich: 1
  • Kategoria

  • Typ

  • Rok

Katalog Projektów

wyświetlono 21 razy