Baltic Beach Wrack - Konwersja uciążliwości na zasoby i kapitał - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Baltic Beach Wrack - Konwersja uciążliwości na zasoby i kapitał

Projekt ten odblokuje status quo dotyczący zarządzania materiałem organicznym wyrzucanym z Morza i aktualny brak realistycznych możliwości recyklingu dostępnych dla nadmorskich gmin. Wyzwanie polega na zwiększeniu zdolności instytucjonalnej podmiotów publicznych / prywatnych do wspólnej optymalizacji lokalnych systemów produkcji w odniesieniu do alg i trawy morskiej. Dopełni to lukę w technologii waloryzacji odpadów, poprawi jakość wody i będzie promować tzw. niebieski wzrost. Potrzeba ukierunkowanego politycznie dialogu między gminami, MŚP i władzami sektorowymi, tj. gospodarką odpadami, uzdatnianiem wody, turystyką, środowiskiem i rolnictwem, zajmującymi się bioodpadami morskimi i kwestiami związanymi z jakością wody – zostanie ustanowiona, aby zapewnić praktyczne rezultaty. Grupy robocze na szczeblu lokalnym będą podstawą współpracy transgranicznej - niezbędnej do dzielenia się najlepszymi praktykami / wiedzą oraz do tworzenia bardzo potrzebnych łańcuchów wartości dla produktów opartych na odpadach organicznych pochodzących z Morza dla użytkowników końcowych. Transnarodowa koordynacja będzie również miała kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że wyniki projektu ułatwią osiągnięcie ambitnych celów w zakresie BSR, w tym. Cele HELCOM BSAP dla eutrofizacji i substancji niebezpiecznych. Opracowane strategie / rozwiązania w zakresie recyklingu będą stanowić środki przeciwdziałające eutrofizacji, zapewniające skuteczną obsługę / recykling składników odżywczych i usuwanie / bezpieczne usuwanie substancji niebezpiecznych, w tym: metale ciężkie - realizacja celu 2.1. W ramach projektu zostaną zbadane wcześniej nieokreślone skutki usuwania odpadów w odniesieniu do jakości wody i późniejszych skutków ekologicznych. Cel zadań prowadzonych na WILIS jest wypracowanie metody zarządzania materiałem organicznym pochodzącym z morza możliwie jak najbliżej brzegu (unikanie kosztów transportu) oraz w sposób jak najbardziej zbliżony do naturalnego bez stosowania dodatkowej chemii i energii. Zadanie to zostanie zrealizowane po przez zastosowanie technologii złóż hydrofitowych. Złoża takie stosowane są do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych zatem jest wielce prawdopodobne ,że metoda ta sprawdzi się również w tym zastosowaniu. Obiekty pilotowy zostanie wybudowany na terenie oczyszczalni w Swarzenie i co dodatkowo umożliwi komponowanie i badanie możliwości współzagospodarowaywania z kompostem produkowanym z osadów.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CONTRA
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Instytucja:
Joint Secretariat Rostock Interreg Baltic Sea Region
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2021-06-30
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • Estonian Ministry of Environment (Estonia)
 • Uniwersytet Gdański (Polska)
 • University of Tartu (Estonia)
 • Dpt of Ecology, University of Rostock (Niemcy)
 • Linnaeus University (Szwecja)
 • Municipality of Koege (Dania)
 • IOPAN (Polska)
 • Union of the Baltic Cities (UBC) (Polska)
 • Institute for Oceanology of the Russian Science Academy (Rosja)
Wartość projektu:
11 076 674.80 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

 • Converting beach wrack into a resource as a challenge for the Baltic Sea (an overview)
  Publikacja
  • B. Chubarenko
  • J. Woelfel
  • J. Hofmann
  • S. Aldag
  • J. Bełdowski
  • J. Burlakovs
  • T. Garrels
  • J. Gorbunova
  • S. Guizani
  • A. Kupczyk... i 7 innych

  - OCEAN & COASTAL MANAGEMENT - Rok 2021

  The paper distinguishes beach wrack, the marine generated organic part of beach cast, as a separate management object and discusses research questions related to its management and economically viable use. Based on experiences from the Baltic Sea and existing practices from countries with different management systems clear distinction between the management of natural and anthropogenic components of cast material is seen as an...

  Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

wyświetlono 190 razy