Bezczujnikowa identyfikacja uszkozeń mechanicznych w wielofazowym układzie napędowym z filterem sinusoidalym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezczujnikowa identyfikacja uszkozeń mechanicznych w wielofazowym układzie napędowym z filterem sinusoidalym

Celem projektu jest zdobycie nowej wiedzy z dziedziny monitorowania i diagnostyki uszkodzeń napędów elektrycznych. Projekt będzie poświęcony, dotychczas nierozwiązanym i nie poruszanym w literaturze, zagadnieniom detekcji uszkodzeń mechanicznych w wielofazowym układzie z falownikiem napięcia i filtrem wyjściowym falownika. Rozpatrywany napęd będzie układem bezczujnikowym, tj. bez czujnika prędkości kątowej. Przewiduje się zastosowanie jedynie czujników, które standardowo umieszczane są w falowniku napięcia, jak np. czujniki prądów wyjściowych oraz czujnik napięcia obwodu pośredniczącego. Wymienione zagadnienia, które maja być rozwiązane, wskazują na innowacyjny charakter projektu. Koniecznością będzie opracowanie nowego układu sterowania bezczujnikowego napięcia wielofazowego napędu elektrycznego z filtrem silnikowym. System taki ma wspierać identyfikację uszkodzeń mechanicznych w układzie transmisji momentu bez koniczności instalowania dodatkowych czujników.

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
UMO-2015/19/N/ST7/03078 UMO-2015/19/N/ST7/03078 z dnia 2016-08-09
Okres realizacji:
2016-08-09 - 2018-08-08
Kierownik projektu:
dr inż. Patrick Strankowski
Realizowany w:
Katedra Automatyki Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

Katalog Projektów

2019

2018

wyświetlono 68 razy