Bezczujnikowe zasilanie bezprzewodowe z samoczynną aktywacją pojemności pomocniczych w warunkach dynamicznych zmian położenia zasilanego obiektu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Bezczujnikowe zasilanie bezprzewodowe z samoczynną aktywacją pojemności pomocniczych w warunkach dynamicznych zmian położenia zasilanego obiektu

Główną motywacją projektu jest zbadanie i opracowanie metod poprawy efektywności dynamicznego bezprzewodowego ładowania przy dowolnym zmiennym ustawieniu odbiorników. Za główny przedmiot badań uznaje się nowe modele i nowe topologie falowników, które charakteryzują się ograniczoną liczbą dodatkowych elementów. Oczekuje się, że dzięki zastosowaniu dopasowanej części układu transmisji mocy jako części inwertera, zredukowana zostanie redundancja istniejących rozwiązań. Proponowane badania wypełniają lukę w obszarze dynamicznego bezprzewodowego ładowania. Nowe podejście, które obejmuje jednoczesne wykorzystanie sprzężenia magnetycznego i pojemnościowego, nie zostało jeszcze poddane dalszym badaniom. Wyniki badań wstępnych pozwalają oczekiwać, że proponowane podejście, poza aspektem czysto naukowym (poznawczym i stymulującym nowe idee bezprzewodowego ładowania), pozwoli również na opracowanie stosunkowo prostych rozwiązań układów dynamicznego bezprzewodowego ładowania obwodów. Nowe rozwiązania pozwolą jednocześnie na wyeliminowanie obecnie stosowanych i wysoko rozwiniętych systemów charakteryzujących się dużą liczbą czujników, a przez to bardziej złożonych i zawodnych. Nowe topologie wraz z nowymi technologiami materiałowymi stosowanych elementów i strategii sterowania pozwolą również na pełniejsze wykorzystanie topologii stosowanych przekształtników energoelektronicznych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SWPS-SAAC
Program finansujący:
PRELUDIUM BIS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Ryszard Strzelecki
Realizowany w:
Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy