Broker Innowacji - Wydział Mechaniczny - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Broker Innowacji - Wydział Mechaniczny

W konkursie zostanie wyłonionych do finansowania max 30 wniosków złożonych przed podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, zwane dalej "jednostkami" współpracujące z uczelnianymi centrami transferu technologii, wskazujących brokerów innowacji działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, co będzie skutkowało zastosowaniem wyników badań naukowychw kontekście konkretnych rozwiązań rynkowych. Wybrani brokerzy innowacji, działający na rzecz jednostki będą zobowiązani do realizacji następujących zadań: 1. Identyfikowania projektów badawczych, które mają wysoki potencjał komercyjny w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje. 2. Budowania i utrzymywania sieci powiązań między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym w obszarze wiedzy, w którym broker się specjalizuje, służących inicjowaniu procesów komercjalizacji wyników badań naukowych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Broker Innowacji
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
DS/1474/25/W15/BI/2013 z dnia 2013-11-18
Okres realizacji:
2013-09-26 - 2015-09-30
Kierownik projektu:
mgr Marek Marzec
Realizowany w:
Wydział Mechaniczny
Wartość projektu:
198 882.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy