BUDOWA STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA INNOWACYJNEJ METODY SUCHEJ ODSIARCZANIA SPALIN SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM POZOSTAŁOŚCIOWYM - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

BUDOWA STANOWISKA LABORATORYJNEGO DO BADANIA INNOWACYJNEJ METODY SUCHEJ ODSIARCZANIA SPALIN SILNIKA ZASILANEGO PALIWEM POZOSTAŁOŚCIOWYM

Celem projektu jest budowa stanowiska laboratoryjnego do badania innowacyjnej metody suchej do odsiarczania spalin tłokowego silnika spalinowego zasilanego paliwem pozostałościowym. Przedmiotowe stanowisko laboratoryjne, oprócz swojej badawczej roli, ma spełniać funkcję demonstratora metody suchej, jej zalet i przede wszystkim skuteczności. Pozwoli to w dalszej kolejności pozyskać kooperantów do budowy analogicznego stanowiska w skali przemysłowej. Zaproponowana metoda sucha jest metodą konkurencyjną w stosunku do wykorzystywanych obecnie w okrętownictwie metod mokrych, z zastosowaniem tzw. skruberów. Wnioskowane stanowisko laboratoryjne znajdować się będzie na terenie Politechniki Gdańskiej w pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Koncepcja jego wykorzystania polegać ma na roli stanowiska badawczego, jak również demonstratora zastosowanej technologii suchej odsiarczania spalin w celu prezentacji jej możliwości w zakresie redukcji tlenków siarki. Oprócz wyżej wspomnianych celów utylitarnych, o charakterze czysto technicznym, intencją wnioskodawców jest jak najszersze wprowadzenie sugerowanej, suchej metody odsiarczania spalin, tak aby jej oddziaływanie na środowisko naturalne przyniosło szybkie efekty ekologiczne związane ze zmniejszonym oddziaływaniem środowiskowym tlenków siarki, głównie na obszarze Zatoki Gdańskiej, ale również poza nią. Wynika to z faktu, iż wnioskowana metoda redukcji emisji tlenków siarki możliwa jest do zastosowania również w instalacjach lądowych, na przykład w siłowniach zasilanych biogazem uzyskanym z oczyszczalni ścieków, z uwagi na jego istotne zanieczyszczenie związkami siarki. Stąd też wnioskodawcy widzą konieczność szerokiej pracy edukacyjnej i promocyjnej w otoczeniu potencjalnych beneficjentów ww. metody.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
SOS
Program finansujący:
WFOŚ
Instytucja:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańskui
Porozumienie:
z dnia 2015-07-16
Okres realizacji:
2015-07-16 - 2016-09-30
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski
Realizowany w:
Katedra Siłowni Morskich i Lądowych
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy